ภัยคุกคามป่าไม้ ที่ควรช่วยกันยับยั้ง

ภัยคุกคามป่าไม้  ในปัจจุบันนี้มีการคุกคามป่าไม้ขึ้นมาแบบก้าวกระโดดโดยในส่วนมากจะเป็นภูมิภาคเอเชีย และตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคที่ขึ้นชื่อ มีเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว และในบ้านเราก็เป็นเหมือนเมืองที่ใหญ่เป็นภูมิภาค ที่มีแหล่งระบบนิเวศที่สำคัญของโลกหลายๆ แห่งของภาคเหนือแม่น้ำโขงทางตอนล่างที่มักจะประกอบไปด้วย ประเทศเวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว ไทย รวมทั้งหมดนี้คือหัวใจของระบบนิเวศทั้งสิ้นตามที่มีการรายงานของWWF แล้วในภูมิภาคนี้มีการพบสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังจำนวนมากหรือว่าพืชที่มีท่อน้ำเลี้ยงหลายสายพันธุ์ชนิดมากถึง 2,200 ชนิด เมื่อในปี พ.ศ 2540 ในช่วง 5 ทศวรรษ ก่อนภูมิภาคดังกล่าว  เป็นภูมิภาคที่มีมานานมากที่สุดในพื้นแผ่นดินโลก   ในปัจจุบันต้นไม้มีราว 1 ใน 3 ที่ได้ถูกตัดลงไป  และคาดว่าน่าจะสูญหายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ภายใน 10 ปีข้างหน้านี้  หรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็นเมืองหลวง หรือว่ามีการขยายอาณาจักรคือพื้นที่ใช้สอย และการใช้ประโยชน์ต่อดินเพื่อทำภัยคุกคามป่าไม้  การเกษตรไม่ว่าจะเป็นทางด้านใดด้านหนึ่ง ต่างทำให้ป่านั้นหายไปพร้อมกันหลายสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนั้น     ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างตามเป็นป่าชายเลนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  ถ้าเทียบเท่ากับภูมิภาคอเมริกากลางทางตอนใต้ ของประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียว กับไปฝั่งตะวันออกและตะวันตกของทวีปแอฟริกา โดยภัยที่ถูกคุกคามต่อป่าชายเลนและผืนป่าอื่น ๆ ที่มีการเจริญเติบโตในน้ำก่อน หรือว่าทั้งประเทศเพื่อนบ้านและในไทย ก็เต็มไปด้วยป่าลักษณะนี้ในแนวเดียวกันส่วนประเทศกัมพูชานั้นจะมีชายฝั่งที่ยาวถึง 440  กิโลเมตร  ที่มีอยู่หลายแห่งในสภาพเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจนชินตา 

ภัยคุกคามป่าไม้

ภัยคุกคามป่าไม้ ที่ถูกควรสงวนไว้ให้มากที่สุด  

ภัยคุกคามป่าไม้  นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำของยูเนสโก้สำนักงานของกรุงเทพฯได้อธิบายบนพื้นที่ป่าชายเลนนั้นลดลงจนน่ากลัว แต่ก็ยกเว้นประเทศ เอริเทรีย อาบูดาบี   ออสเตเรีย  สาเหตุหลักที่พื้นที่ป่าชายเลนลดลงอย่างต่อเนื่อง 320,000 ตารางกิโลเมตรเหลือเพียง 150,000 ตารางกิโลเมตร เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ประโยชน์ที่ดิน  การรักษาป่าชายเลนที่ยังคงถูกห่างจากการตัดต้นไม้ เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิง การผลิตในประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือหดหู่ไปยังประเทศที่มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ภายใต้ การสนับสนุนจากนายทุนต่าง ๆ ทำให้ป่าชายเลนมีความเสื่อมโทรมลงมากในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา การตัดไม้ทำลายป่าของป่าชายเลนในประเทศพม่า และต่างประเทศไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากมีกฎหมายคุ้มครอง ไม่ว่าจะมีการบังคับใช้ วิสัยทัศน์ของ Charlotte ที่กัมพูชามีกฎหมายคุ้มครองเรื่องนี้ทั้งหมดมีการเริ่มปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ของเธอกับเพื่อนร่วมทีมต่างหวังว่าจะสร้างความห่วงใยถึง คุณค่าถ่านไม้ที่ยั่งยืนโดยสอดคล้องกับกฎหมายได้อย่างเป็นผล

อนาคตของป่าชายเลนแห่งน้ำโขงมีโครงการใหม่ ๆ เกิดขึ้นและเส้นทางในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าชายฝั่งแม่น้ำจะต้องเผชิญความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคตอันไกลโดยทุกประเทศใดภัยคุกคามป่าไม้  ภาคภูมินี้ต้องการอัตราการเติบโตไม่มากก็น้อยเป็นตัวเลข 2 หลัก เพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ และอาจจะพิจารณาการลงทุนเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตรวมถึงการประสานงานป่าไม้ทางภูมิภาคเอเชีย ให้พวกเขานั้นออกใจใส่แบบพิจารณาในที่สุด โดยโครงสร้างของพื้นฐานและธุรกิจเกษตรจะเป็นตัวเร่งที่สำคัญให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า ความต้องการก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเรื่อย ๆ ทุกปี 

ภัยคุกคามป่าไม้

ในหลายปีที่ผ่านมานี้เวียดนามเริ่มมีโครงการ เกี่ยวกับจำนวนเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันป่าชายเลน รวมถึงความตระหนักเกี่ยวกับประชาชน โดยรวมรวมถึงปัญหาเรื่องการตัดไม้และป่าชายเลนในพื้นที่ลุ่มน้ำไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ ในเวียดนามณขณะนี้ เพราะป่าชายเลนในเวียดนามได้รับการอนุรักษ์ไว้ จากการที่รัฐบาลประสบความสำเร็จ ในการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเข้ากับครัวเรือนร้อยละ 99 ทั่วประเทศนั่นหมายความว่าประชาชนจำนวนน้อยมาก ที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้ถ่านในชีวิตประจำวัน ส่วนประเทศอย่างพม่าและกัมพูชาและจำเป็นจะต้องขึ้น 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> ozppp

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *