จิตวิทยาเด็ก ที่พ่อแม่จำเป็นต้องศึกษาเพื่อความเข้าใจ

จิตวิทยาเด็ก  โดยเด็กนั้นในวัยแรกเกิดจนถึงวันเด็กสามารถที่จะฝึกทักษาะการเลี้ยงดู จากการนำเอาจิตวิทยาเด็กเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน มีการวิจัยออกมาว่าด้วยภาษาแม่และเด็กจะแตกต่างจากเสียงที่แม่นั้นพูดกับผู้ใหญ่ด้วยกันแต่เสียงนั้น จะมีความโดดเด่นและมีเสน่ห์ที่สามารถที่จะสัมผัสได้ ว่าการพูดกับสัตว์เลี้ยงกับพูดกับคนจะเป็นในลักษณะที่เดียวกันน้ำคำและน้ำเสียงจะรู้สึกเอ็นดูออดอ้อนทั้งกิริยา และท่าทางจะคล้ายคลึงกันได้ สำหรับการอ่านนิทานหนังสือของจิตวิทยาเด็กนี้จะพบว่าแม่นั้นจะเน้นเสียงสูงขึ้น เมื่ออ่านคำศัพท์ใหม่ถึงร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนที่พบในคำศัพท์ใหม่ในขณะที่หากอ่านได้ครั้งสองครั้งหรือว่ามากกว่าร้อยละ 70 จะเห็นได้ว่าคุณแม่ที่อ่านนิทานจะมีการพัฒนาภาษาของลูก ในระดับที่ไม่รู้ตัวมาก่อนยิ่งมากไปกว่านั้น ถ้ายังรู้ได้ว่ามีการจัดเรียงพยัญชนะเมื่อได้เห็นอักขระหลาย ๆ ครั้งนับจากความสามารถ จิตวิทยาเด็ก และดีที่มีมาแต่กำเนิดเป็นข้อดีเล็ก ๆของการอ่านนิทานให้กับทารกในครรภ์ฟัง   โดยให้ทารกนั้นนอนเคียงข้างและเปิดหนังสืออ่านไปด้วยกันแล้ว เทียบกับการเล่านิทานโดยทั่วไปซึ่งจะใช้จินตนาการมากกว่าหลักการพูดง่าย ๆ ว่าทารกนั้นสามารถที่จะจัดหาข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของพยัญชนะและสระได้ว่าควรจะเตรียมในแบบใด โดยทั่วไปนั้นไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยว่ากลไกของแต่ละคน จิตวิทยาเด็ก การออกเสียงที่จะใช้แทนอวัยวะต่าง ๆนั้นทำหน้าที่อย่างไรบ้างด้วยนักแก้ไขการพูดที่มีความสามารถ 

จิตวิทยาเด็ก

จิตวิทยาเด็ก เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้อย่างถูกต้อง

จิตวิทยาเด็ก เฉพาะทางควรรู้ว่าทารกนั้นต้องการมองหน้าแม่ตอนพูดเป็นอย่างมาก และมีงานวิจัยเปรียบเทียบออกมาแล้วก็ คือ ทารกอเมริกาได้ขลุกคลีอยู่กับชาวจีนพบว่าทารกสามารถเรียนรู้เสียงจังหวะแบบคนจีนได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ทารกนั้นดูวีดีโอคนจีนเช่นเดียวกันกับทารกที่ไม่มีการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้เลยเรื่องแสดงได้ว่าการเรียนรู้ในทางด้านภาษาที่ดี ควรเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่เท่านั้น ในทารกใหม่จะส่งเสียงร้องอ้อแอ้ ที่จะเป็นเสียงพยัญชนะออกมาตามหลังพยัญชนะแรกในการเปล่งเสียงออกมา ได้ด้วยตำแหน่งเกิดเสียงใด ๆ ส่วนนั้น ได้แก่ ลิ้น กล่องเสียง ริมฝีปาก จมูก กระพุ้งแก้ม ฟันเป็นต้น โดยทารกแต่ละชนชาติจะเริ่มเปล่งเสียงด้วยเสียงพยัญชนะที่แตกต่างกันออกไปสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ จิตวิทยาเด็ก และก็คือเมื่อผู้ใหญ่จำแนกเสียงของทารกตามชนชาตินั้นได้ผู้ใหญ่ สามารถที่จะจำแนกเสียงได้ถูกต้องด้วยว่าเสียงที่ได้ยินของทารกนั้นเป็นชนชาติไหน ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอาหรับ กวางตุ้ง นี่เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าภาษาชั่วรุ่งอรุณแห่งชีวิต ในการสื่อสารทางด้านวัฒนธรรมของคนสองคนที่ ได้แก่ แม่ลูก พ่อลูก อาจจะเกิดหลักฐานทำให้เกิดการสอนทางภาษา โดยอาศัยหลักการของพ่อ 1 ภาษาและแม่อีก 1 ภาษา เป็นเรื่องที่ทำได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด

นอกจากนี้ถ้าอายุยังพัฒนาทางภาษา ในด้วยท่าทางการโบกมือหมุนเบลอส่ายหัว และทารกนั้นใช้ภาษาท่าทางในช่วงอายุ 17-18 เดือนและเริ่มใช้ภาษาพูดเข้ามาแทนที่ในภายหลัง โดยทั่วไปแล้วเด็กมักใช้คำพยางค์เดียว ก่อนที่จะใช้คำ 2 พยางค์ในเวลาต่อมาที่น่าสนใจก็ คือเด็กนั้นอาจใช้คำหนึ่งคำพูดต่าง ๆ ในช่วงที่จำนวนคำศัพท์นั้นยังไม่มากพอต่อการจดจำและการเรียนรู้ อย่างเช่น ผึ้งแทนแมลงอื่น ๆ หรือว่าแทนคำว่าม้าหมาแมวมันก็ คือ ความรู้ข้อนี้สำคัญมาก ๆ สำหรับผู้ใหญ่ที่มีทักษะในการสังเกตทารกนั้น ๆ การพัฒนาทางด้านภาษาจะดำเนินต่อเนื่องจากพัฒนาในทางด้านการเรียนรู้ที่กล่าวได้ว่าเด็กเรียนรู้จากคุณสมบัติที่ได้ อย่างเช่น หมาและม้ามีสีขาวเหมือนกัน ในขณะที่รถเก๋งและรถบรรทุกนั้นมี 4 ล้อเพียงเท่านี้ เด็กก็สามารถที่จะจัดประเภทและหมวดหมู่ได้ด้วยตัวเอง และอาจรู้สึกหงุดหงิดให้กับผู้ใหญ่ในบางครั้งในการอ่านผิดอ่านถูก และการแยกจำนวนกับประเภทสิ่งของนั้นยังไม่ชัดเจนแต่เด็กรู้ว่ารองเท้าไม่ใช่แมวและแมวไม่ใช่รองเท้าที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด จิตวิทยาเด็ก เมื่อเราแกล้งอ่านผิดเขาจะหงุดหงิดเราจึงเห็นปรากฏการณ์ที่พ่อแม่พยายามจะอ่านหนังสือ นิทานเพลงแล้วถูกต่อว่าอย่างจริงจังเสมอพ่อแม่บางท่านก็อ่อนไหวมาก จนถึงระดับเกรงลูกนั้นจะต้องดีที่สุด Perfect genius กว่าเด็กอื่น ๆ แล้วเรื่องนี้จะค่อยๆเป็นค่อย ๆ ไปเพียงแค่ยอมรับแต่ค่อย ๆ ฝึกฝนไปในตัวแล้วเรื่องที่ใหญ่โตที่สุดเกี่ยวกับภาษานั่นก็ คือ ความรู้ที่ว่าภาษาเป็นลักษณะแล้วก็คือตัวอักษรคำว่าแมวและ Cat ภาษาอังกฤษ เป็นสัญลักษณ์ของชนชาติที่หมายถึงสัตว์ในตัวเดียวกัน คำศัพท์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บรรจุข้อมูลของประสบการณ์ของเราทั้งยังเป็นตัวแทนมโนทัศน์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกได้ในทุกวันนี้ 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> yktcx