ประวัติศาสตร์ ในยุคต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์ ด้วยประวัติศาสตร์ยังไม่มาถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งในอดีตสิ่งที่มนุษย์กระทำขึ้น หรือว่าสร้างแนวความคิดไว้ทั้งหมดรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเจตนาของมนุษย์ตลอดจน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหรือว่าธรรมชาติที่มีผลต่อมนุษย์นั้น ๆ เหตุการณ์ในอดีตที่นักประวัติศาสตร์นั้นได้สืบสวน และค้นหาแสวงหาหลักฐานมารวบรวมและเรียบเรียงขึ้น นอกจากเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตยังมีขอบเขตที่กว้างขวาง และมีความสำคัญความแตกต่างมากน้อยการกันไปนักประวัติศาสตร์จึงหยิบยกขึ้นมาศึกษา เฉพาะสิ่งที่ตนเห็นว่ามีความหมายและความสำคัญอย่างเช่น นักประวัติศาสตร์คนแรกที่ได้รับสมญาว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์  เฮรอดดอตัส เขาเป็นบุคคลแรกที่เห็นถึงความสำคัญในเหตุการณ์ของอดีตว่ามีคุณค่าควรจดบันทึกเอาไว้และเขาได้ใช้วิธีการสืบค้นหาความเป็นจริง ประวัติศาสตร์ จากการเดินทางไปสืบเรื่องราวต่าง ๆ จากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือตลอดจนพยายามค้นหาสาเหตุของเหตุการณ์ด้วยการอธิบายถึงสภาพของดินแดนต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และนำเอาไปสู่ความเข้าใจในเรื่องราวที่เรียบเรียงจึงถือว่าเขาเป็นคนแรกที่เรียบเรียงเรื่องราว ในอดีตในเชิงประวัติศาสตร์ 

ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีลายลักษณ์อักษรที่สามารถแบ่งแยกกันเป็น 3 พวกนั้นก็ คือ 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ที่ได้แก่เรื่องราวของเหตุการณ์ที่บันทึกเอาไว้โดยมีผู้รู้ผู้เห็น 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ นั่นก็คือบทความหรือว่ารายงานของนักวิชาการทั้งในด้านประวัติศาสตร์และสาขาวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้แก่เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ผู้อื่นนั้นเรียบเรียงไว้ยังสารานุกรมและเอกสารทางวิชาการอื่นที่เป็นวัตถุได้แก่โบราณวัตถุ โบราณสถาน เงินตรา เป็นต้น

การแบ่งช่วงประวัติศาสตร์ตามแบบสากลมีจุดมุ่งหมายหลักการแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่าง ๆ ให้เกิดความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า และเรื่องราวของมนุษย์ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายการแบ่งตามแบบสากลเป็น 2 สมัยนั้นก็คือ 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้งานจึงยังไม่มีหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรการศึกษา

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงแต่ละยุค

เรื่องราวของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์จึงอาศัยที่จัดการคิดวิเคราะห์ และการตีความหมายด้วยหลักทางวรรณคดีหรือว่าการค้นพบเครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องประดับที่ดังขึ้นจากผิวโลหะและครูกระดูกของมนุษย์ในสมัยก่อนคอน โดยปัจจุบันนี้มีการกำหนดสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในประเทศไทยนั้นมักจะมีการอาศัยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงแบบแผนการดำรงชีพและทางสังคมในยุคสมัยทางธรณีวิทยาสามารถนำมาใช้งาน ร่วมกันและเป็นการกำหนดยุคสมัยและจะแบ่งออกได้ดังนี้

1. ยุคหิน ผ่านมาประมาณ 1 หมื่นปีแล้วเป็นช่วงเวลาแรก ๆ ของมนุษย์ที่รู้จักการใช้เครื่องมือควานหินกะเทาะ ในระยะแรกเครื่องมือจะมีลักษณะที่ยาก โดยจะนำหินกรวดแม่น้ำมากระทบเพียงด้านเดียวและไม่ได้กะเทาะหมดทั้งก้อนตัวใหญ่ ๆ สำหรับงานขุดสับและสับสัตว์ในยุคหินเก่าการดำรงชีวิต  เลี้ยงสัตว์ป่าและหาของกินในป่าเป็นอาหาร

2. ยุคหินกลาง ผ่านมาประมาณ 6พันปี เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ยังทำเครื่องมือสำหรับการล่าสัตว์ด้วยหิน ประวัติศาสตร์มีความประนีประนอมมากยิ่งขึ้นและรู้จักการอยู่รวมกลุ่มเป็นสังคม 

3.ยุคหินใหม่ ผ่านมาประเมิน 4พัน ปีเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์นั้นทำเครื่องมือด้วยหินขัดปิ่นมันเรียบ หรือที่เรียกว่าขวานหินขัดใช้ สำหรับการตัดและการเฉือน หรือต่อด้านเพื่อใช้เป็นเครื่องมือขุดและถ่านมนุษย์หินในยุคใหม่นี้มีความเจริญมากกว่าทุกยุคก่อนรู้จักตั้งถิ่นฐานเป็นหลักเป็นแหล่งรู้จักการปลูกเพาะเลี้ยงสัตว์ และทำภาชนะเครื่องปั้นดินเผา 

ในทางประวัติศาสตร์ในสมัยโบราณตั้งแต่มีความเจริญของอารยธรรมโบราณและอารยธรรมกรีกโรมันจนกระทั่งสิ้นสุด ลงเมื่อกรุงโรมซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิถูกตีแตก โดยพวกอนารยชนในปี พ.ศ 1019 ซึ่งเรานั้นจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและการนำเอาแนวความคิดสมัยก่อนมาดัดแปลงให้อยู่ในยุคปัจจุบันจากสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ อย่างเช่น ภาชนะ เครื่องครัว อุปกรณ์ เป็นต้น

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> yktcx

Ski กีฬาในเมืองหนาวสำหรับการเตรียมความพร้อมมือใหม่

ถือว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่สามารถเร่งได้ Ski เพื่อความบันเทิงในฤดูหนาวแต่ก็ยังมีนักกีฬาแต่ละประเภทที่นิยมกันเล่นมาวางสเก็ตต่าง ๆ ทั้งในต่างประเทศ และในประเทศในช่วงฤดูหนาวนี้เหมาะกับการเล่นเป็นอย่างมากเพราะว่าจะเป็นการเล่นที่ Outdoor ได้บรรยากาศสุด ๆปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งสิทั่วเมืองมองเห็นภาพ และรวมถึงการบรรจุของนักกีฬาในการแข่งขันของโอลิมปิกฤดูหนาวด้วย ในรูปแบบของการเล่นสกีความนิยมในต่างประเทศแบ่งออกได้ 2 แบบ หลัก ๆ ก็คือ Cross Country Skiing และAlpine Skiing ซึ่งเป็นการอธิบายและจำแนกของประเภทการเล่น

Cross Country Skiing  ถ้ามีการแปลการเล่นแบบตรง ๆตัวนั่นก็ คือ ข้ามผู้ออกไปซึ่งอาจจะดูเหมือนว่าแปลก ๆ แต่เรียกได้ว่าสกรีนบนพื้นราบแต่คนจะเรียกการประเภทสกีนี้ง่าย ๆ เพราะการเล่นทางรากและ ในระยะยาวเป็นการออกกำลังกายแบบหนึ่งที่ใช้การทะเลาะรักไปตามป่าเขาทุ่งกว้างตามชนบท หรือการเล่น Ski ข้ามจากเมืองไปอีกเมืองหนึ่งโดยในประเทศที่มีที่เป็นเมืองหนาวกระชาย Screen ในการขับรถตามถนนที่มีหิมะหนา เนื่องจากว่ามีการเดินทางออกไปซื้อของใกล้ ๆ บ้านจะสะดวกสบายมากกว่าการขับรถดูรายการแข่งขันโอลิมปิก จะถูกการผสมผสานระหว่างกีฬาชนิดนี้กับBiathlon ที่จะต้องใช้ความเร็วในการเล่นสกี เพิ่มความแม่นยำในการยิงปืนอีกด้วยนอกเหนือ

Ski

ประเภทการแข่งขัน Ski ในเมืองหนาว

จากนั้นยังมีการแข่งขันที่แบ่งแยกประเภทของสกรีนครอสคันทรี่ประเภทเดียวประเภททีม โดยจะมีระยะทางในการกำหนด

Alpine Skiing  การเล่น มันพรายเราเคยเห็นในการแข่งขันโอลิมปิกมาแล้ว ในช่วงฤดูหนาวจะเป็นพื้นที่ที่มีหิมะหนาแน่นทั้งหมดโดยส่วนใหญ่จะต้องเรียนในพื้นที่มีสัตว์โลก อย่างเช่นเดินเขาที่มีความลาดชันและถูกกำหนดขอบเขตไว้ เพื่อป้องกันจุดที่อาจจะเกิดอันตรายของหิมะถล่มลงมาดูประเทศต่าง ๆ ในการเล่นสกีอัลไพน์นี้ ส่วนใหญ่แล้วจะต้องเล่นบนพื้นที่สโลสวยงาม คือ การเล่นแบบสกีลงมาจากเขาด้วยความเร็วซึ่งจะมีอยู่ 2 ประเภทนั่นก็ คือ Super G  และ Downhill เป็นการเล่นสกีด้วยความเร็วเพียงแค่อย่างเดียว โดยจะมีระยะทางจึงต้องควบคุมทิศทาง และความเร็วในขณะการเล่นมีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ดี และจับจังหวะเพื่อลดอันตรายให้มากที่สุด 

ภาพการเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน หรือว่าการเล่นในช่วงฤดูหนาวกูจะลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยในเวลากลางวันจะอยู่ที่  5-8 องศาควรเตรียมอุปกรณ์ความพร้อม อย่างเช่น เสื้อแขนยาวกางเกงแนบเนื้อด้านในสำหรับให้ความอบอุ่นและเสื้อลองจอนสำหรับคนขี้หนาวง่ายถือว่าขี้หนาวเสื้อชั้นกลางควรเป็นเสื้อปิดคอแขนยาวไหมพรม หรือว่า sweater รุ่นหนา ๆ ใส่กับกางเกงยีนส์หรือว่าแลคกิ้งชั้นนอกควรเป็นแจ็คเก็ตหรือว่าเสื้อโค้ทหนา สามารถที่จะป้องกันทนได้เป็นพิเศษถ้าหากอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาควรใส่เสื้อขนเป็ด

โดยผู้ที่จะเล่น ต้องเตรียมอุปกรณ์ความพร้อมให้ดี อย่างเช่นรองเท้า ต้องเลือกให้พอดีกับเท้าไม่รวมจนเกินไป ตามด้วยการค้นส้นเท้าให้เข้ากับรองเท้าพร้อมกับ รัดบังเกอร์ที่อยู่ด้านหน้ารองเท้าให้พอดีและลองเดินดูว่ามีการเจ็บ หรือว่าขยับสะดวกสบายหรือไม่สามารถที่จะขอเปลี่ยนไซส์หากว่าไม่พอดี อย่าเสี่ยงที่จะสวมรองเท้าที่หลวมจนเกินไปอาจทำให้เกิดอันตรายขณะการเล่นได้ ถุงมือ การเล่นต้องมีการจับไหม Stock รวมถึงจะต้องอยู่ในที่อากาศเย็นจำเป็นที่จะต้องใช้ถุงมือ และมีวัสดุระบายเหงื่อได้ดีเก็บความอุ่นสูงจะต้องการน้ำให้ได้มากที่สุดจะต้องเป็นทองข้อมือขนาดไซส์พอดีกันกับมือด้วย ไม่แนะนำถุงมือที่เป็นไหมพรม เพราะหิมะอาจจะเกาะได้ง่ายยิ่งพอหิมะละลายแล้วจะทำให้ถุงมือเปียก และทำให้มือเย็นจนชาไม่สามารถที่จะเล่นต่อได้อีก ไม้สต๊อกเป็นไม้ช่วยค้ำยันตอนเล่นจะต้องมีน้ำหนักเบาและแข็งแรงให้เลือกความยาวที่พอดี กับสรีระและพอดีกับความสูงของตัวเองด้วย   

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> yktcx

เกลือแร่ สารชดเชยการขาดน้ำในร่างกาย

เกลือแร่   มีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อร่างกาย เพราะร่างกายนั้นมีความสร้างกระดูกที่ใหญ่และประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ นำมารวมกันเป็นเนื้อเยื่อเป็นระบบอวัยวะสิ่งเหล่านี้คงอับดุล และความแข็งแรงของร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วย คอ ลำตัว ศีรษะ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะต้องการยาหล่อเลี้ยง อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายไร้อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ที่จะสร้างร่างกาย 

มีองค์ประกอบเกี่ยวกับเส้นประสาทรวมอยู่ด้วยและเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ฮอร์โมน คือตัวนำสารเคมีจากเซลล์กลุ่มหนึ่งไปยังกลุ่มหนึ่ง และไปยังเซลล์อื่น ๆ อีกมากมายสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ทั้งพืช และสัตว์สามารถที่จะผลิตฮอร์โมนได้ที่ต่อมไร้ท่อกับโมเลกุลของฮอร์โมน จะถูกปล่อยโดยตรงกระแสเลือดรวมถึงของเหลวในร่างกายอื่น และวิตามินซีที่สำคัญหรือว่าไวตามินเป็นสารประกอบอินทรีย์ และสารอาหารสำคัญที่สิ่งมีชีวิตต้องการในปริมาณที่เล็กน้อยเรียกสารประกอบด้วย เคมีอินทรีย์เมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นไม่สามารถที่จะสังเคราะห์สารนั้นได้ ในปริมาณที่พอเพียงต้องได้รับจากอาหารเฉพาะคำว่าวิตามินเท่านั้น!นอกจากนี้เกลือแร่ยังมีหน้าที่ที่จะควบคุมระบบการทำงานของกล้ามเนื้อในทุกอวัยวะ

เกลือแร่

เกลือแร่ มีความสำคัญต่ออวัยวะทุกส่วนของร่างกาย

ความสำคัญและหน้าที่ต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าเกลือแร่และสารอาหารมีต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งร่างกายของเรานั้นถ้าได้รับสารอาหารและเกลือแร่ที่เพียงพอ ร่างกายจะเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพด้วยอาหารทั่วไป  ด้วยบทบาทและหน้าที่หลักเพื่อชดเชยสารน้ำที่ขาดไปและป้องกันให้ร้างกายนั้นไม้เกิดภาวะช็อค อย่างเช่น ท้องเสีย เสียเหงื่อเยอะจากการออกกำลังกาย เป็นต้น  ด้วยของแหล่งเกลือแร่ชนิดหลักหรือว่าชนิดปริมาณที่น้อยแตกต่างกันไป แต่ละชนิดอาหารไม่มีความสำคัญต่อระบบร่างกายที่ประกอบไปด้วย แคลเซียม ฟอสฟอรัส ไอโอดีน ธาตุเหล็ก แมกนีเซียม สังกะสี ทองแดง และโพแทสเซียม 

ด้วยร่างกายของคนเรานั้นมีเกลือแร่ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักร่างกายทั้งหมด โดยช่วงแรกที่ร่างกายต้องการมันก็ คือ

แคลเซียม ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกและฟันทั้งยังช่วยควบคุมระบบประสาท และกล้ามเนื้อรวมถึงหัวใจ เป็นธาตุที่จำเป็นต่อการแข็งตัวของเลือดมีอยู่มากในนม และเนื้อสัตว์ประเภทที่กินได้ทั้งกระดูก

เหล็ก กินข้าวนำตัวออกซิเจนไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและเป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดงที่เรียกได้ว่า ฮีโมโกลบิน เป็นตัวนำพาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ และพาคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปยังปอดเพื่อการขับออกแนวรูปแบบของการหายใจ เมื่อเหงื่อไหลออกมาอาจจะมีการสูญเสียของธาตุเหล็กออกไปกับเหงื่อ รวมถึงอาหารที่มีธาตุเหล็กมากได้แก่เครื่องในเมล็ดถั่วผักใบเขียวบางชนิด

ไอโอดีน ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในต่อมไทรอยด์ ซึ่งอยู่ที่คอส่วนล่างเป็นต่อมไร้ท่อมีหน้าที่สังเคราะห์ฮอร์โมนและไทรอกซิน

ซีลีเนียม เป็นธาตุที่มีคุณสมบัติเหมือนกับกำมะถัน เพราะร่างกายของเรานั้นต้องการซีเรียสน้อยมาก หากได้รับปริมาณมากเกินไปอาจ จะเกิดอันตรายต่อร่างกายได้

แมกนีเซียม ในอาหารชนิดนี้ประเภทถั่วข้าวบาร์เลย์ข้าวโพดผักใบเขียวมีประโยชน์ และทำงานร่วมกันกับแคลเซียมหากร่างกายของเรานั้นขาดแมกนีเซียมฟันจะไม่แข็งแรง และร่างกายที่มีแมกนีเซียมต่ำจะทำให้ความดันโลหิตดันสูงและเป็นโรคหัวใจ 

สังกะสี เป็นยาที่เรานั้นต้องได้รับเป็นประจำในปริมาณที่น้อย เพราะหากว่าเกินปริมาณอาจจะก่อให้เกิดอันตราย เพราะอาหารที่มีสังกะสีมาก ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วหอย นางรม ประโยชน์ของสังกะสีหากกินในปริมาณที่ต่ำจะทำให้การเจริญเติบโตช้า ขนร่วงและมีความสำคัญในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตรวมถึงปกติด้วย 

โครเมียม ร่างกายของเรานั้นต้องการน้อยอาหารที่มีโครเมียมมาก คือ ตับ หอย มันเทศ  โครเมียม คือ ช่วยในการเผาผลาญน้ำตาลป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน เกลือแร่ เพราะหลอดเลือดเป็นส่วนประกอบของระบบการไหลเวียนโลหิต  ก่อนขนส่งเลือดไปสู่อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายหลอดเลือดเหล่านี้ จะค้นเซลล์และเม็ดเลือดรวมเพลงสารอาหารและนำพาออกซิเจน ไปยังไงเยื่ออีกทั้งยังนำของเสียและคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปยังเนื้อเยื่ออีกด้วย 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> yktcx

โรคและยา ต้อเนื้อPterygium

โรคและยา ต้อเนื้อที่เราคุ้นเคยในการเรียกว่า ต้อลิ้นหมา เป็นโรคที่เกิดจากเยื่อบุตา ที่เกิดการเสื่อมและเกิดการหาตัวงอกขึ้นมาบริเวณตาดำมักพบระหว่างหัวตา และหางตา  เป็นคนข้างมากจะลุกลามไปจนถึงกลางดวงตา เป็นโรคที่เกี่ยวกับดวงตาเป็นอย่างไร ถ้าเกิดเป็นแผ่นสีขาวหรือว่าสีชมพูมันจะคล้ายๆ กับเป็นรูปสามเหลี่ยมเกิดบริเวณเยื่อบุตายื่นเข้ามาที่สินส่วนกลางตา อาจจะไม่จำเป็นต้องรักษาให้หายขาดได้ ตัวตานะมีขนาดใหญ่ หรือว่าเกิดขึ้นบังตาไม่สามารถมองเห็นจะต้องทำการผ่าตัดออกเพราะจะส่งผลให้สูญเสียการมองเห็น  อาการของโรคนี้ไม่แสดงอาการใด ๆ มักเป็นอาการที่เมื่อคุณแรง ดวงตา  ความโค้งของตาดำติดอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้ป่วยที่มีสายตาสั้นไม่สามารถสวมใส่คอนแทคเลนส์ได้ตามปกติ ควรที่จะรีบเข้าพบหรือว่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับอาการ หากมีการระคายเคืองตาแดงมากขึ้นน้ำตานั้นไหลผิดปกติรู้สึกเจ็บปวดแบบรุนแรง  

โรคและยา

โรคและยา ของดวงตา

โรคและยา สาเหตุที่เกิดต้อเนื้อ    ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่ามันมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดข้อเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่มีการเผชิญกับรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์หรือที่เราเรียกว่ารังสี UV เป็นเวลาที่นานทำให้อาการตาแห้ง รวมถึงมีการระคายเคืองจากฝุ่นมลพิษหรือว่าทราย   เป็นเวลาที่นานทำให้อาการตาแห้งรวมถึงมีการระคายเคืองจากฝุ่นมลพิษหรือว่าทรายพูด     เป็นเวลาที่นานทำให้อาการตาแห้งรวมถึงมีการระคายเคืองจากฝุ่นมลพิษ หรือว่าผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง เช่นชาวประมง ชาวนา  แม้กระทั่งผู้ที่อาศัยอยู่แนวของเส้นศูนย์สูตร  ผู้ที่มีผิวสีขาวดูว่าตาสีอ่อนอาจเกิดความเสี่ยงต่อต้อเนื้อทั้งหมด

การวินิจฉัยต่อต้อเนื้อ โรคและยา ผู้ป่วยต้องได้รับการเข้าตรวจบริเวณรอบดวงตา และเปลือกตา โดยละเอียดเราจะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีใหม่อุปกรณ์ที่มีแสงไฟฉาย ที่มีกำลังขยายจะช่วยให้ดวงตาที่ผิดปกตินั้นปรากฏขึ้น รวมถึงการสอบถามอาการของผู้ป่วยในระยะการเผชิญกับแสงแดดหรือว่ามูลการใช้ชีวิตในประจำวัน จักษุแพทย์อาจวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วยวิธีการอื่น  เพื่อให้ผู้ป่วยอ่านตัวอักษรหรือว่าตัวเลขพื้นหลังสีดำหรือว่าจะเป็นสีขาว 

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นทำให้เกิดรอยแผลเป็นที่กระจกตาหากปล่อยไว้เป็นเวลานาน ไม่ได้รับการรักษาอาจจะเป็นเหตุทำให้เกดิการสูญเสีย ยังมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษาด้วยการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อต่อเนื้ออีกซ้ำมัน คืออาการที่รุนแรงกว่าเดิมส่งผลให้การมองเห็นนั้นแย่ลงไม่ชัดเจน เนื่องจากมีความโค้งของกระจกตาที่ไม่เท่ากันเรียกได้ว่า  สายตาเอียง  โรคและยา จักรษุแพทย์อาจจะนำเนื้อเยื่อบางอย่างมาแปลงบริเวณที่มีการผ่าตัดเนื้อที่ ไปก็ลดความเสี่ยงในการกลับมาเป็นซ้ำอีกครั้ง  

การป้องกัน

•หลีกเลี่ยง ไม่ให้เกิดโรคต้อเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการถูกแสงแดดที่จัดแสงแดดเป็นเวลา

มากกว่า 3-4 ชั่วโมง จะส่งผลกระทบให้ใบหน้าเราและดวงตา เป็นต้อเนื้อ

•สำหรับใครที่ต้องการแสงแดดหรือว่าลมฝุ่นควันที่มีการครับ ควรสวมแว่นตาป้องกันรังสีหรือว่าหมวกที่มีปีกกว้างกาง การกางร่มก็สามารถช่วยได้

•ควรพักผ่อนสายตาหรือว่าล้างตาเมื่อเรารู้สึกแสบตา สำหรับใครที่ตาแห้งควรหยอดน้ำตาเทียมหรือว่ารีบปรึกษาแพทย์โรคและยา ในการรักษาตัวเองเบื้องต้น รวมไปถึงการสังเกตุตัวเองความผิดปกติในร่างกาย

•ในบางรายอาจมีตุ่มนูน ที่เป็นสีขาวสามเหลี่ยมเล็กอาจเกิดขึ้นที่หัวตาหรือว่าห่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นตาทั้งสองข้างเรียกว่าต้อลมโดยมีสาเหตุการเกิดจากโรคเดียวกันของต้อเนื้อส่วนใหญ่ ตาไม่ต้องทำการรักษาตัวเองเลยในบางครั้งผู้ป่วยอาจจะมีการอักเสบ หรือว่าเรื่องที่ตาให้ใช้ยาหยอดตาลดการอักเสบเช่นเดียวกับโรคต้อหิน

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่  Click>>> ozppp

สภาพอากาศ ภาวะโลกร้อน นักวิทยาศาสตร์ แก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้

สภาพอากาศ ภาวะโลกร้อน นักวิทยาศาสตร์ แก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้ โดยการมุ่งเน้นเพื่อ โลกมีระดับของคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีค่าความเป็นกลางในอนาคต นำทีมโดย ดร.เอมิลี ชัคเบิร์ก ซึ่งถือว่าเป็น ศูนย์วิจัยหลายแรก ของโลกที่คิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหานี้ แล้วนำไปสู่การลดปริมาณ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้อย่างมหาศาล

สภาพอากาศ

ทำให้ขั้วโลก กลับมาเย็นอีกครั้ง

หนึ่งในแนวความคิด ที่น่าสนใจที่สุด ของการทำให้ ขั้วโลกหยุดการ ละลาย แล้วกลับมาเย็นมากขึ้นอีกครั้ง คือการทำให้เมฆ ( สว่าง และสะท้อนแสงได้มากขึ้น )

โดยแนวความคิดนี้ สามารถทำได้โดย การสูบน้ำทะเลขึ้นมาสู่ เสากระโดงของ เรือไร้คนขับ และทำการฉีดพ่นน้ำขึ้น ไปสู่ชั้นบรรยากาศ ด้วยหัวฉีดพ่น ละอองน้ำที่มี ขนาดเล็ก

ซึ่งวิธีการนี้ จะช่วยให้อนุภาคของเกลือ มีขนาดจิ๋ว ถูกฉีดพ่นเข้าสู่เมฆ เป็นวงกว้าง และทำให้ก้อนเมฆสะท้อน ความร้อนจากแสงอาทิตย์ ได้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ยังทำให้ สภาพอากาศ บริเวณนั้น มีความเย็นลงได้ด้วย

การรีไซเคิลก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สภาพอากาศ

อีกหนึ่งความคิดใหม่ เพื่อช่วยในการแก้ไข ปัญหาการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศก็คือ การดักจับ และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Capture and Storage – CCS 

โดยวิธีนี้เป็นการ ใช้ดัดจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ถูกปล่อยมาจาก โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงาน จากถ่านหิน หรือแก๊ส หรือโรงงานผลิตเหล็กแล้วกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไว้ในใต้ดิน

ศาสตราจารย์ ปีเตอร์ สไตริง จากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ที่กำลังทำการ พัฒนาโครงการนำร่อง ในการดัดจับ และนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ Carbon Capture and Storage – CCS ในการทำทาทาสตีล กับบริษัทผู้ผลิตเหล็กกล้า รายใหญ่ ซึ่งจะสามารถทำการรีไซเคิล ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมาก

ศาสตราจารย์ ปีเตอร์ สไตริง ได้มีการระบุว่า โครงการนี้ สามารถทำได้โดยการ ตั้งโรงงานที่เปลี่ยน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งในโรงงานเหล็ก จะทำการปล่อยออกมา ให้กลายเป็นเชื้อเพลิง โดยการใช้ความร้อน ที่ได้มาจาก กระบวนการผลิต ของโรงงาน

และยังมีการกล่าวไว้ว่า เรามีแหล่งกำเนิด ไฮโดเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ความร้อน และกระแสไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน จากโรงงาน เราจึงสามารถจะ ใช้สิ่งเหล่านี้ มาผลิตการทำเชื้อเพลิงสังเคราะห์ได้

แปลงทะเลเป็นสวนเขียว

สภาพอากาศ

นี้คือหนึ่งของ แนวความคิดที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้ ทำการวางแผน และตั้งเป้าทำการทดลอง ก็คือ การทำให้พืชในมหาสมุทร มีการเจริญเติบโต แล้วทำการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อนำไปใช้ในการ สังเคราะห์แสง

โดยวิธีการนี้ จะสามารถทำได้โดย การใส่เกลือของเหล็ก iron salt เพื่อลงสู่ทะเล เพื่อทำการกระตุ้น การเจริญเติบโต ของแพลงก์ตอน พืช และสาหร่ายทะเล

และแม้ว่าการทดลอง มนอดีตจะมีการบ่งชี้ว่า วิธีการนี้ ไม่ได้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เพียงพอ และอาจจะทำให้รบกวนระบบนิเวศ แต่ว่าศาสตาจารย์ คัลลัม โรเบิร์ตส์ จากมหาวิทยาลัยยอร์ก ท่านได้มีการระบุว่า วิธีการนี้ ซึ่งยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับ ในปัจจุบัน และอาจจะต้องถูกนำมา พิจารณา และทดลองใช้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง เลือกในการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ที่มีความเสียหายจน ไม่อาจจะหวนคืนมาสู่ สภาพอากาศ ตามปกติได้ ซึ่งถือว่าเป็นภัยพิบัติ ที่มีความรุ่นแรงเกินมากกว่า จะสามารถยอมรับได้เช่นกัน

การคิดนอกกรอบ

แม้ว่าแนวความคิด จะช่วยแก้ไขปัญหาการ เปลี่ยนแปลง สภาพอากาศ ที่กล่าวมาข้างต้นได้ อาจจะก่อให้เกิดผลเสีย และใช้ไม่ได้จริง ในทางปฏิบัติ

แต่ถึงอย่างนั้น ศาสตราจารย์ ปีเตอร์ วอแดมส์ ผู้ที่เชี่ยวชาญ ด้านสมุทรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ก็กล่าวว่า ควรจะมีการประเมินอย่างละเอียด เพื่อที่จะหาว่า ผลเสียที่จะเกิดขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่เราพบ และเผชิญอยู่ แต่เป็นเพียงการชะลอภัยพิบัติ เพื่อให้เกิดขึ้นอย่าง ช้าลงเท่านั้น

ดังนั้นแล้ว การฟื้นฟู สภาพอากาศ จึงเป็นหนทาง ที่จะสามารถช่วย ขจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากชั้นบรรยากาศโลก และช่วยลดอุณหภูมิโลก เพื่อให้กลับมาคืนสู่ ระดับที่เคยเป็น ก่อนที่โลกจะต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อน นั่นเอง 

ติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับ สภาพอากาศ และข้อมูลต่างๆ ได้ที่ >> ozppp

เทคโนโลยี เครื่องฟอกอากาศที่คุณควรมีไว้ติดบ้าน

เทคโนโลยี เครื่องฟอกอากาศเป็นเครื่องที่สารพัดประโยชน์ที่หลาย ๆ บ้านนั้นควรจจะมี ด้วยในสภาพแวดล้อมที่ต่างทำให้เกิดสารพิษได้เยอะมากเป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิดเครื่องฟอกอากาศที่ขจัดฝุ่นให้อากาศนั้นถ่ายเทเป็นอย่างมาก ด้วยในแต่ละวันต่างเกิดการก่อสร้าง การคมนาคมทางการขนส่ง โรงงานหรือว่าการอุตสาหกรรม ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของคุณ

 การระบายอากาศเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นอย่างมาก  หากความอันตรายจากระบบอากาศเป็นสิ่งที่ถูกกำจัดไปที่สถานที่ทำงาน ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงกับผลกระทบในแง่ลบของตัวธุรกิจ รวมถึงโอกาสที่จะก่อให้เกิดการป่วย หรือการขาดพนักงานในการทำงาน ซึ่งเป็นผลเสียต่อตัวเครื่องจักรเมื่อฝุ่นนั้นเข้าไปสะสมในเครื่องเป็นเวลานาน อาจจะทำให้เกิดการชำรุดได้  เจ้าเครื่องฟอกอากาศนี่แหละเป็นตัวช่วยชั้นดีเป็นอีกหนึ่งวิธีหนึ่ง ช่วยในการปรับสมดุลในห้อง

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี การระบายอากาศ

เทคโนโลยี หรือว่าเป็นที่บ้านได้เป็นอย่างดี เรามาดูกันเลยว่า 3 ข้อหลักข้อดีของเครื่องฟอกอากาศนั้นมีอะไรบ้าง

 1. ปอดทำงานได้ดี หลังจากร่างก่ายเจอสภาพอากาสที่เป็นมลพิษที่ในบ้าน ที่ทำงาน ที่คุณนั้นใช้ชีวิตประจำวัน อย่างน้อยเมื่อคุณเจอฝุ่นละอองแล้วควรจะได้รับอากาศที่ดี ซึ่งการได้รับอากาศที่ดี จะช่วยทำให้ร่างกายของระบบรวมถึงระบบการทำงานภายในโดยเฉพาะปอดนั้นแข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดโรค ภูมิแพ้ หอบหืด ไซนัส เป็นต้น ต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้และหอบหืด อาจจะเกิดการติดอยู่ที่อาคารที่มีความเข้มข้นสูง เมื่อขาดระบบระบายอากาศที่ดีส่งผลต่อปอดเป็นอย่างมาก เมื่อไรฝุ่นได้สัมผัสกันผิวหนังบางคนจะรู้สึกคันเกิดตุ่มแดง ๆ เกิอดปัญหาทางระบบทางเดินหายใจ เครื่องฟอกอากาศเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่ง บ่อยครั้งที่เกิดกรณีที่คุณไม่อสาจจะคาดคิดว่าภายในห้องอากาศที่หมุนเวียนเข้ามามากจนเกินไปอาจจะส่งผลให้ค่าไฟแพงขึ้นตามไปด้วย
 2. หลับสบายมากขึ้น เป็นข้อดีของคนที่หลับยาก เทคโนโลยีหลับไม่สนิท อ่อนเพลีย สาเหตุหลักคือฝุ่นละออง เครื่องฟอกอากาศจะทำหน้าทีของมันได้เป็นอย่างดีทำให้ปัญหาเหล่านี้น้อยลงการหลับนอนนั้นจะหลับสนิทอย่างเต็มที่ การรวมตัวของความชื้นและการควบแน่นอาจจะนำไปสู่การเกิดเชื้อรา การเน่าเปื่อย ที่เราเห็นอยู่บ่อยครั้งตามกำแพง เฟอร์นิเจอร์ และตู้เสื้อผ้า
 3. ลดการอาการภูมิแพ้  หากใครเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วนั้นควรที่จะคำนึงถึงเรื่องความสะอาดเริ่มจากง่าย ๆ คือ การทำความสะอาดห้องนอน ซักที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่มสามารถที่จะทำจะเป็นประจำทุกสัปดาห์ และการทำความสะอาดห้องทุกวันได้ยิ่งดี

คนไทยในสมัยปัจจุบันนั้นควรได้รับอากาศที่บริสุทธิ์เป็นอย่างมากจึงจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องฟอกอากาทศที่ดีสักตัวงนั้นติดบ้านไว้ เพราะว่าด้วยสภาพอากาศที่คุ้นเคยกันค่อนข้างที่จะเป็นพิษ การที่ทำให้เกิดโรคติดทางระบบหายใจขึ้นกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งรายเก่า และรายใหม่ จึงเป็นเรื่องที่ต้องทำการป้องกันเริ่มขึ้นด้วยที่ตัวเราเอง เทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้นั้นเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้งานของเครื่องฟอกอากาศ เป็นเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความจำเป็นที่สูง ด้วยระบบทางเทคโนโลยีทำให้เครื่องฟอกอากาศช่วยการพัฒนาการ

เทคโนโลยี

ไหลเวียนอากาศ เพื่อลดความชื้นในห้องนอนเกินความจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อากาศภายในนั้นหยุดนิ่งเกิดการอัดแน่นของฝุ่นละออง เทคโนโลยี ระบบแผ่นฟอกอากาศที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดักจับฝุ่นที่ผ่านเข้ามา ที่จริงแล้วนั้นระบบนี้ก็มีการใช้งานอยู่ที่เครื่องปรับอากาศทั่วไป แต่ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในแง่ของการดักจับเชื้อโรค เพราะอากาศนั้นมีความสำคัญต่อเรามาก ๆ เข้าไปมีส่วนร่วมในการไหลเวียนเลือดในร่างกาย และการที่จะเข้าไปต้องผ่านระบบหายใจเสียก่อน นี้จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีเครื่องฟอกอากาศ ozppp

ท่องเที่ยว ภาคใต้แบบสุดเหวี่ยง

ท่องเที่ยว ภาคนั้นเป็นภาคที่เป็นอีกหนึ่งภูมิพื้นที่ที่มีแหล่งการท่องเที่ยวสวยมากโดยเฉพาะในเรื่องของทะเล ที่เราเห็นตามรีววิวหรือว่าสื่อโซเซียวการท่องเที่ยวต่างวันนนี้เรามาดูกันว่าจะมีท่องเที่ยวแบบไหนที่ที่เสน่ห์เฉาพะตัวของภาคใต้

ท่องเที่ยว

แหลมพรมเทพ หากที่ได้มีโอกาสไปภาคใต้ต้องมีสักครั้งแหละที่จะแวะเที่ยวหรือว่าถ่ายรูปเช็คอินสถานที่แห่งนี้เพราะนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะด้วยความที่เป็นธรรมชาติ การท่องเที่ยวแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ยังไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่ ตามแบบวฉบับการท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ต  แหลมพรมเทพจัดเป็นอันดับหนึ่งที่เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ ตั้งอยู่ที่สูงที่สุดของเกาะของภูเก็ต

ห่างจากตัวเมืองประมาณ 19 กิโลเมตร   มีลักษณะที่เป็นโค้งไล่ระดับทอดตัวสู่ท้องทะเล ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อย่างต้นมะพร้าว กับ ต้นตาล  ท่องเที่ยว  สอดแทรกด้วยใบหญ้าที่ถูกใบพริวทำให้สัมผัสการเข้าถึงได้ง่าย จุดที่โดนเด่นที่สุดนั้นเป็นช่วงเวลาพระอาทิตย์นั้นกำลงัจะตกดิน เป็นบรรยากาศที่สุดจะโรแมนติกมาก หากว่ามาเที่ยวในวันที่อากาศที่ดีนั้น ท้องฟ้าจะเปิด มีเมฆตน้อย

ท่องเที่ยว จุดชมวิวที่สวยที่สุด

ท่องเที่ยว หากมาเที่ยวในช่วงฤดูที่ร้อนมีทุ่งหญ้าสีทองขึ้นปกคลุมมีทุ่งหญ้าสวยงามมาก  ก่อนที่การเดินทางนั้นจะถึงแหลมพรมเทพนั้นจะผ่านหาดราไวย์แวะชมวิวทิวทัศน์ ที่หาดราไวย์ได้ที่นั้นจะมีการบริการที่ด้านเครื่องดื่มอาหาร พร้อมกับการรับประทานอาหารเย็น กับการรับลมทะเล โดยจะอยู่ห่างจากทางขึ้นไปชมวิวเพียงประมาร 695 เมตร  นอกจากมานักท่องเที่ยวจะมาชมความสวยทางธรรมชาติสวยงามของพระอาทิตย์ตกแล้วนั้น อีกหนึ่งความสนใจ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 50 ปี  ท่องเที่ยว ทั้งนี้ประภาคารยังเป็นเครื่องหมาย เนื่องจากทางจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นจังหวัดหนึ่งในศูนย์กลางของเส้นทางคมนาคม สิ่งที่พร้อมอำนวยความสะดวกที่นักท่องเที่ยวเป็นกังวลในเรื่องของการจอดรถ โดยสถานที่ท่องเที่ยวนั้นรับรองสถานที่จอดรถไว้อย่างดี พร้อมกับร้านอาหาร เครื่องดื่ม คอยให้บริการ

 ทั้งนี้แหลมพรมเทพนั้นยังถูกใช้เป็นตำแหน่งที่อ้างอิงไปถึงการทำรายงานเวลาพระอาทิตย์ตกแล้ว ยังมีชื่อเสียงในเรื่องจุดชมวิวที่โดดเด่นแล้ว บางคนก็ยังบอกกันว่าเป็นที่ชมวิวที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลย หากได้ยืนมองไปยังท้องทะเลด้านหน้า เยื้องไปทางด้านซ้ายจะเห็นเกาะแก้วน้อย และเกาะแก้วใหญ่ และ ทางด้านขวานั้นจะมองเห็น เกาะมัน เป็นจุดชมวิวสถานีรถไฟฟ้าพลังงานหลวงทดแทน  และหาดในหาน  ตั้งอยู่ห่างออกไปไม่ไกล ในช่วงยามเย็นนั้นฟ้าเปิดรพะอาทิตย์นั้นค่อย ๆ ต่ำลง   ท้องทะเลจะเปลี่ยนเป็นสีทองทั้งทะเลในชั่วขณะ ประอกบด้วยสายลมโบกโบยคลื่นลูกแล้วซัดสาดเข้าฝั่ง  ในช่วงฤดูร้อน และฤดูหนาวนั้น ต้นหญ้าจะค่อยเป็นสีเขียว  ภาพความงวดงามแห่งนั้นไม่สามารถที่จะอธิบายได้หมด เท่ากับการได้เดินมาเที่ยวได้ด้วยตัวเอง  

รวมถึงการเล่าบอกต่อปากแล้วนั้น ท่องเที่ยว ในช่วงเวลาที่ประทับใจซึ่งเกิดขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้นั้น สร้างแรงดึงดูดเป็นอย่างมาก

หลายตาจากทั่วสารทิศที่ได้เดินทางเจข้ามาเยี่ยมชม  ในช่วงที่เป็นจะเต็มไปด้วยรถยนต์ นักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะลำบากในการเดินทาง จากล้านหน้าประภาคารนั้นสามารถเดินลงไปทางด้านทิศตะวันตกจะพบกับกำแพงหินที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางที่ยาวแสดงขอบเขตของจุดที่ชมวิว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นนิยมมานั่งชมพระทิตย์ตกที่ข้างกำแพงนี้  

หากเดินไปตามแนวกำแพงนี้ไปสู่ด้านทิศใต้จะพบกับช่องที่เปิดเล็ก ๆ ที่สามารถเดินไปสุ่จุดปลายของแหลมพรมเทพ  เป็นที่ตากล้องกล้องส่วนมากชื่นชอบเพราะเป็นที่ถ่ายภาพออกมาสวยมาก ๆ  ส่วนใครที่อยากตกปลานั้นก็สามารถนำอุปกรณ์มาตกปลาเองได้ที่โขนหินเล็ก ๆ ozppp

เทคนิค ศิลปกรรมการสร้างสรรค์

เทคนิค ศิลปกรรมนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์ จนมาถึงสมัยปัจจุบัน งานศิลปกรรมนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุนทรียภาพและความงามเมื่อได้พูดถึงสุนทรียภาพและความงามมีคนลองหันมาถามตัวเองว่าคนเราเกิดมานั้นเราปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ว่า การดำรงชีวิตโดยพื้นฐานเมื่อเราเกิดมาในสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้

โดยสัญชาตญาณที่มีพื้นฐานมาโดยกำเนิด เช่น การกิน การนอน การสืบพันธุ์  ซึ่งภาษชาวบ้านนั้นเรียกว่า กิน ขี้ ปี้ นอน คงไม่มีใครที่ปฏิเสธถึงความงามกายแต่งกาย เสื้อผ้าเทคนิค รูปร่างภายนอกให้ดูดีตลอดเวลา  ถึงแม้ว่าทางสังคมจะกล่าวว่าเสื้อผ้านั้นเป็นแค่ของนอกกายมีบริบทเป็นแค่เครื่องนุ่งห่มร่างกาย  เช่นเดียวกับอาคารบ้านเรือนนั้น หรือยานพาหนะ ที่เราใช้สอยโดยที่ไม่คำนึงถึงความสวยงาม ซึ่งแน่นอนของ

เทคนิค

เทคนิค ด้านศิลปะ

เทคนิค บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะไม่จำเป็น แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็ไม่ได้ ฉะนั้นแล้วการรับรู้ถึงสุนทรียภาพนั้นก็อาจจะเป็น

สัญชาตญาณดิบ ซึ่งไม่จากต่างกันกับยสัตว์เดรัจฉาน ที่ทำให้มนุษย์นั้นพัฒนาการศักยภาพของตัวเองให้มีความสุขยิ่งขึ้นจากเมื่อก่อน

การแบ่งศิลปกรรม ออกมาเป็น 2ปะเภทวิจิตรศิลป์ เป็นความงามที่มนุษย์นั้นไม่สารถที่ปฏิเสธได้เลย ทั้งความคิดความสร้างสรรค์ของมนุษย์จะไม่มีวันที่จะจบลง หรือสูญหาย  ตราบใดที่คนเรารับรู้ได้ถึงความงามหล่านี้ได้อยู่นั้น บางคนรับรู้ได้ในรูปแบบของ รูปธรรมคือสิ่งที่สามารถรู้รับได้ด้วย ตา ปาก จมูก หู  แต่ในรูปแบบของธรรมนั้นก็มาในรูปแบบของของการรับรู้ในเชิงของ นามธรรม  ซึ่งเป็นกระบวนความคิดที่ก่อให้เกิดนามธรรม จึงทำให้นามธรรมนั้นเกิดมาจากความคิด และพาอารมณ์ เข้าถึงการสัมผัส และได้ปรุงแต่งจิตที่ได้เข้ารับการสัมผัสร่วมด้วยเทคนิค โดยหลักการใช้จิตที่เป็นตัวเข้าถึงความหมายของมันอย่างแท้จริง สิ่งที่มนุษย์นั้นใช้เป็นตัวแปร จากสภาวะนามธรรม มาสู่สภาวะรูปธรรม ถ้าให้แสดงออกจริง ๆ แล้วนั้นวิจิตรศิลป์ได้แสดงถึงความหมายได้จริง นั้นก็คือผลงาน งานศิลปกรรม ซึ่งจะคล้ายกันมากกับมาศิลปะบริสุทธิ์  ซึ่งในปัจจุบันนั้นก็ต่างที่จะปฏิเสธไม่ได้ และแยกความคิดออกมาจากกันไม่ได้ แต่อย่างน้อยที่เมื่อมนุษย์นั้นได้สร้างผลงานขึ้นมา คุณค่าทางผลงานจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านความงามและความคิด 2. ทัศนศิลป์ คือผลงานที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็น โดนภาพวาดมองเห็นและสื่อสารได้อย่างชัดเจน เทคนิคซึ่งเป็นผลงานที่ศิลปินนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อการถ่ายทอดการมองเห็นร่วมด้วย หรือว่าอาจจะมีจินตนาการต่าง ๆ  ด้วยการที่มองเห็น สสาร วัตถุ สัตว์ รวมถึงมนุษย์  การถ่ายทอดผลงานนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์ผลงานแตกต่างออกเป็นคนละแบบ ทางการอิทธิผลนั้นไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนก็ตาม การที่เรามองเห็นการทำให้เกิดภาพวาด แต่ละชิ้น แต่ละผลงาน  ซึ่งการมองเห็นผ่านสายนั้นจะถูกเก็บเข้ามาที่ความทรงจำหรือว่ากระบวนการความคิดและการจินตนาการก่อนที่จะแปลความหมายเป็นรูปธรรม ถ้าอยากจะมองเห็นที่ผ่านการสัมผัสเข้าถึงการสัมผัสทางกายนั้น ผู้ที่ถ่ายทอดต้อง สสารสรรพสิ่งใด ๆ หรือเป็นศิลปิน เช่น ทิวทัศ วิว สัตว์ สิ่งของ รูปภาพ เพื่อสร้างแรงบรรดาใจ ในการสร้างผลงานให้สมบูรณ์มากที่สุด  อย่างภาพวาดในแบบเส้นเป็นพื้นฐานของทัศนศิลป์ต่าง ๆ ที่ผู้สร้างจินตนาการสร้างเป็นภาพสองมิติ สามารถทำให้เกิดร่องรอย เช่น กิ่งไม้ ถ่าน หิน กำแพง หรือว่าเป็นแผ่นไม้เก่า แต่ปัจจุบันนั้นการสร้างนิยมการใช้ดินสอ ปากกา ดินสอสี หมึก ชอล์กเทคนิค ที่มักจะเขียนลงบนกระดาษ  และการสร้างโดยประติมากรรม คือ การสร้างขึ้นมาบนระนาบของ 2 มิติ การระบายสีของสีลงบนพื้นระนาบรองรับ ซึ่งมักจะเป็นตัวกลางการสื่อวัตถุกับอุปกรณ์ การเขียน เช่น พู่กัน สีน้ำมัน สีน้ำ สีโปสเตอร์ ส่วนวัตถุที่ใช้ในการรองรับ เช่น แผ่นไม้ ผ้าใบ หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นก็ได้ที่สามารถรับรองการวาดได้เป็นอย่างดี อย่างการประติมากรรมนั้นเป็นการสร้างขึ้นด้วยการแกะสลัก หล่อ ปั้น หิน โลหะ สัมฤทธิ์ เพื่อการสร้างรูปทรงที่เป็น3 มิติ ozppp

เคล็ดลับ การทาครีมบำรุงผิว

เคล็ดลับ การทาครีมบำรุงผิวให้กลับมาดูเด็ก  อ่อนวัย ด้วยกฎพื้นฐานคือทาครีมบำรุงอย่างเป็นประจำ   อันดับแรกคือจะให้ความสำคัญมาก ๆ ในเรื่องของการล้างหน้าให้สะอาดล้างสิ่งสกปรกออกให้หมด    เพื่อเคียรืพื้นที่หน้า ทำให้หน้าดูสะอาด       ครีมบางตัวไม่สามารถที่จะใช้ได้ทุกวัน เช่น บูสเตอร์  สคลับ  มาสก์หน้า  ขั้นตอนการนี้สามารถทำได้เป็นประจำแต่ไม่แนะนำให้ทำทุวัน เพราะอาจจะทำให้หน้าเรานั้นแห้งจนเกินไป     ยกเว้นการมาสก์หน้าสามารถทิ้งไว้ข้ามคืนแทนการทาครีมสูตรกลางคืนได้        

เคล็ดลับ

  เหตุผลสำคัญว่าทำไมเราถึงทาครีมเป็นประจำ อย่างการทาเซรั่มที่ทาก่อนที่จำลงครีมบำรุงผิวนั้น สุดท้ายมันมารวมกันที่ผิวอยู่ดี เคล็ดลับเพราะหลักการทาครีมนั้นจะไล่จากลำดับในการทำหน้าที่ของบำรุงผิวครีมแต่ละตัวจะไม่เหมือนกัน    หน้าที่หลักของผิวคือการที่ผิวนั้นได้ปกป้องผิว คอยคัดกรองสิ่งที่แปลกปลอมออก ในส่วนที่ส่วนผสมการบำรุง

เคล็ดลับ การบำรุงผิวอย่างมีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับหากครีมนั้นมีประสิทธิภาพในการบำรุงผิว   ได้ดีราคาที่แพงเพียงใด หากทาครีมไม่ถูกลำดับถูกวิธี  ก็ไม่เป็นผลที่จะช่วยใหคุณมีผิวที่ดีได้    เหมือนอย่างการเกิดสิวที่อักเสบ  แล้วเรากลับทามอยเจอร์ไรเซอร์ก่อนนั้นจะทำให้เกิดสิวที่อักเสบ    ก่อนที่จะทาตามหลักนั้นก็คือการทายาแต้มสิวเสียก่อน     และหากทาครีมทั้งกลางวัน และกลาวงคืนแล้วละก็จะส่งผลเสียต่อผิวเป็นอย่างมาก    ในเคสการใช้ยาแต้มสิวตอนกลางวันที่เจอแดดแรงมาก ๆ   อาจจะทำให้ไวต่อแดดทำหน้าคุณไหม้ได้ง่าย   

เคล็ดลับ

ขั้นตอนแรก  คลีนเซอร์ในตอนเช้าเคล็ดลับ ในช่วงที่ผิวนั้นไม่สกปรกมากนั้น บางคนการล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าอาจจะยังไม่พอ

 ถ้าหากที่ใครเป็นผิวที่แห้งอยู่แล้วนั้นก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยก็ได้

ขั้นตอนที่สอง โทนเนอร์ ใช้ก็ได้หรือว่าไม่ใช้ก็ได้ ให้ดูจากสภาพผิวบนใบหน้าหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อย   ว่ามีสิ่งที่สกปรก หรือเครื่องสำอางออกหมดหรือไม่

ขั้นตอนที่สาม ทรีตเมนต์ เอสเซนส์  น้ำตบที่สาว ๆ หลาย ๆ คน นั้นชอบขั้นตอนนี้เอามากเพราะการบำบุงขั้นตอนนี้เป็นประจำจะทำให้ผิวเราดูเด็ก ชุ่มชื้นขึ้นอีกขั้น    

ขั้นตอนที่สี่  การลงบำรุงครีมรอบดวงตา หรือ อายครีม แนะนำให้ทาช่วงวัย 20 ปี เป็นต้นไปเคล็ดลับ สามารถทาได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่มีครีมอายครีมไหนที่พิเศษแต่อย่างใด  เน้นเรื่องการทาเป็นประจำ

ขั้นตอนที่ห้า เซรั่มอัดแน่นด้วยส่วนผสมการบำรุงผิวที่บำรุงผิวได้ดีที่สุด  เราจึงไม่สามารถที่จะข้ามขั้นตอนนี้ไปได้อย่างเด็ดขาด สามารถทาได้ทั้งกลางวันแลกลางคืน    ตามวัยแลสภาพผิวแต่ละคนที่ต้องการป้องกันจากผิวจากรังสียูวี   จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากในการแก้ไข้ปัญหาผิวได้ตรงจุดที่สุด

ขั้นตอนที่หก มอยเจอร์ไรเซอร์ ช่วยดึงดูดชั้นผิวชั้นใน ให้ร่างกายผลิตสารที่จะหล่อลื่น   จะเป็นสภาพผิวที่แห้งหรือว่าเป็นผิวที่มันก็ต้องการมอยเจอร์ไรเซอร์ได้อยู่ดี  เพื่อรักษาระดับความชุ่มชื้นให้ผิวเป็นอย่างดี ช่วยเคลือบผิวและลดการระเหยของน้ำ  ยังสามารถเสริมด้วยออยได้อีกด้วย

ขั้นตอนที่เจ็ด ครีมกันแดดเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการดูแลผิวปกป้องผิวได้เป็นอย่างดีจากแสงแดดเคล็ดลับ   ที่ก่อให้เกิดความคล้ำของใบหน้าและผิว และที่เลวร้ายไปมากกว่านั้นก็คือ จะเกิดฝ้า กระ เมื่อเราตากแดดเป็นเวลานยาน    ยิ่งไม่มีการบำรุงผิวด้วยกันแดดดอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามเราสามารถเรื่องครีมบำรุงให้เข้ากับสภาพผิวของแต่ละตนเองได้เลยขั้นตอนไหนไม่เป็นผลต่อการบำรุง    เราสามารถข้ามขั้นตอนนั้นไปได้  การมีผิวที่สุขภาพดีไม่ได้มาด้วยโชคช่วย แต่ได้มาซึ่งการดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นประจำ www.ozppp

สุขภาพ อัพเดต ข่าวสดใหม่ล่าสุด

อัพเดต สุขภาพ ข่าวสดใหม่ล่าสุด ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เอาใจสายคนรักการดูแลสุขภาพ พร้อมอัพเดทสัญญาณเตือนภัย ด้านสุขภาพที่ควรรู้ เราไปดูกันดีกว่าว่า วันนี้ จะมีข่าวสาร การอัพเดทด้านสุขภาพ เรื่องไหนที่คุณควรรู้กันบ้างนั้น ไปดูกันเลย !!

สุขภาพ

ข่าวสาร สุขภาพ วันนี้ เกี่ยวกับเรื่องของ “วัคซีนภูมิแพ้” ที่ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีได้มากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ป่วยที่เป็น โรคภูมิแพ้แล้ว ในการรักษากับผู้ป่วย ที่มีหลากหลายวิธีแล้ว และการมีวัคซีนเพื่อรักษา โรคภูมิแพ้ ถือว่าเป็นข่าวดี เพราะวัคซีนตัวนี้ ที่กำลังจะนำเข้ามาใช้รักษา ผู้ป่วยโรคนี้ จะสามารถช่วยในการ ลดอาการที่เป็นลงได้ ที่ไม่ว่าจะเป็นอาการของ ผู้ป่วยที่พบว่ามีอาการรุ่นแรง ไปจนถึงรุ่นแรงมาก ทำให้ไม่ต้องรักษาโดยกินยา หรือต้องอาศัยการพ้นยา ไปตลอด และมีโอกาสที่จะหายขาดเป็นปกติได้มากกว่า การทานยารักษาได้อีกด้วย สำหรับใครที่สนใจวัคซีน รักษาโรคภูมิแพ้ตัวนี้ แต่ยังลังเล เพราะยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถรักษา ให้หายขาดได้จริง แนะนำให้ท่านลองมาอ่านข้อมูล รายละเอียดของตัววัคซีน เพื่อทำความเข้าใจกันก่อนโดยสามารถเข้ามสอบถาม จาก พญ.สิริรักษ์ กาญจนธีระพงค์ กุมาร ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกันวิทยา จากโรงพยาบาลนวเวช

สุขภาพ
 • วัคซีน รักษาโรคภูมิแพ้คืออะไร?

วัคซีน รักษาโรคภูมิแพ้ (Allergen Immunotherapy) คือการผลิต โดยใช้สารสกัด จากสารก่อภูมิแพ้ ที่แพ้มาเพื่อให้กลับเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วย เพิ่มขึ้นทีละน้อย ๆ เพื่อให้ร่างกายของผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ สามารถสร้างภูมิต้านทาน ในร่างกายขึ้นมาใหม่ ต่อสิ่งที่ทำให้แพ้ แต่วัคซีนภูมิแพ้นี้นั้น จะไม่เหมือนกับวัคซีน ที่เราใช้ฉีดรักษาในวัยเด็ก เพราะวัคซีนที่ฉีดในวัยเด็ก ฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรค เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันบาดทะยัก ไอกรน คอตีบ ส่วนวัคซีนภูมิแพ้ตัวใหม่นี้ จะไม่ได้ฉีดเพื่อป้องกันโรค แต่ฉีดเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะ

 • วัคซีน รักษาโรคภูมิแพ้เหมาะกับใคร?

สำหรับวัคซีน รักษาดรคภูมิแพ้ตัวนี้ จะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคโพรงจมูก และเยื่อบุตาอักเสบ จากอาการภูมิแพ้ (Allergic Rhinoconjunctivitis) เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยในโรคหอบหืด จากอาการของโรคภูมิแพ้ (Allergic asthma) และโรคผื่นผิวหนังอักเสบ จากอาการภูมิแพ้ (Atopic Dermatitis) ที่ใช้รักษาอาการ ด้วยการทานยารักษา อาการหลายชนิดแล้ว แต่ก็ยังไม่ดีขึ้น หรืออาจจะดี แต่ไม่ช่วยให้รักษาหายในอานาคต สำหรับผู้ป่วยที่ไม่อยากต้อง รักษาด้วยการทานยา หรือพ้นยา เป็นระยะเวลานาน และมีอาการข้างเคียง และเกิดผลเสียต่อ สุขภาพ จากการใช้ยา แนะนำว่าการฉีดวัคซีนตัวนี้ ก็เหมาะเป็นอย่างมาก และเป็นทางเลือกที่เห็นผลมากกว่า

 • วัคซีน รักษาโรคภูมิแพ้ มีวิธีรักษากี่แบบ?

ก่อนอื่นที่ท่านควรทราบ ก็คือการให้วัคซีนจะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ การฉีดเข้าใต้ผิวหนังของผู้ป่วย (Subcutaneous) และการอมยาใต้ลิ้นของผู้ป่วย (Sublingual) โดยที่ผู้ป่วยดังกล่าว จะต้องได้รับการวินิสัย เพื่อทราบสาเหตุการแพ้ อย่างเฉพาะเจาะจง ในผู้ป่วยแต่ละคนก่อน ที่จะมีอาการไม่เหมือนกัน แม้จะเป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกัน ด้วยการตรวจวิธี SPT หรือ Blood Test for Specific IgE เพื่อพิจารณาทางเลือก สำหรับการรักษา และการใช้สารสกัดจาก สารก่อภูมิแพ้ได้ตรง กับสาเหตุที่ต้องรักษาโดยตรง หลังจากนั้นเลือกวิธีการ รูปแบบการรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย โดยพิจารณาการเลือกวิธีรักษา ตามสาเหตุที่แพ้ ช่วงอายุ และความเหมาะสม เช่น ชนิดอมใต้ลิ้น จะสามารถใช้ได้ในผู้ป่วยแพ้ ไรฝุ่นที่จะมีช่วงอายุ 12 ปี ขึ้นไป เนื่องจากว่าต้องอาศัย ความร่วมมือกับผู้ป่วยในวัยนี้ ค่อนข้างมาก

ประโยชน์ของวัคซีน รักษาโรคภูมิแพ้

 • เป็นการรักษาที่ตรงจุด และกลไกของการรักษาโรคโดยตรง
 • ผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อวัคซีน และเข้ารับการฉีดรักษาอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้น และมีโอกาสหายขาดได้ 100%
 • ช่วยให้ผู้ป่วยลดปรอมาณ ในการทานยา หรือพ้นยา ได้มากขึ้น
 • อาจช่วยป้องกัน ผู้ป่วยที่อาจจมูกอักเสบ จากอาการภูมิแพ้ ไม่ให้ดำเนินโรคต่อ และกลายเป็นโรคหืด
 • อาจป้องกันการแพ้สารใหม่ เพิ่มเติมในอนาคต

อย่าลืมหันมาดูแล สุขภาพ กันด้วยนะคะ ติดตามข่าวสาร การอัพเดทสดใหม่ ทุกวันได้ที่ >> ozppp