ประวัติศาสตร์ ในยุคต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์ ด้วยประวัติศาสตร์ยังไม่มาถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งในอดีตสิ่งที่มนุษย์กระทำขึ้น หรือว่าสร้างแนวความคิดไว้ทั้งหมดรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเจตนาของมนุษย์ตลอดจน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหรือว่าธรรมชาติที่มีผลต่อมนุษย์นั้น ๆ เหตุการณ์ในอดีตที่นักประวัติศาสตร์นั้นได้สืบสวน และค้นหาแสวงหาหลักฐานมารวบรวมและเรียบเรียงขึ้น นอกจากเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตยังมีขอบเขตที่กว้างขวาง และมีความสำคัญความแตกต่างมากน้อยการกันไปนักประวัติศาสตร์จึงหยิบยกขึ้นมาศึกษา เฉพาะสิ่งที่ตนเห็นว่ามีความหมายและความสำคัญอย่างเช่น นักประวัติศาสตร์คนแรกที่ได้รับสมญาว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์  เฮรอดดอตัส เขาเป็นบุคคลแรกที่เห็นถึงความสำคัญในเหตุการณ์ของอดีตว่ามีคุณค่าควรจดบันทึกเอาไว้และเขาได้ใช้วิธีการสืบค้นหาความเป็นจริง ประวัติศาสตร์ จากการเดินทางไปสืบเรื่องราวต่าง ๆ จากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือตลอดจนพยายามค้นหาสาเหตุของเหตุการณ์ด้วยการอธิบายถึงสภาพของดินแดนต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และนำเอาไปสู่ความเข้าใจในเรื่องราวที่เรียบเรียงจึงถือว่าเขาเป็นคนแรกที่เรียบเรียงเรื่องราว ในอดีตในเชิงประวัติศาสตร์ 

ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีลายลักษณ์อักษรที่สามารถแบ่งแยกกันเป็น 3 พวกนั้นก็ คือ 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ที่ได้แก่เรื่องราวของเหตุการณ์ที่บันทึกเอาไว้โดยมีผู้รู้ผู้เห็น 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ นั่นก็คือบทความหรือว่ารายงานของนักวิชาการทั้งในด้านประวัติศาสตร์และสาขาวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้แก่เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ผู้อื่นนั้นเรียบเรียงไว้ยังสารานุกรมและเอกสารทางวิชาการอื่นที่เป็นวัตถุได้แก่โบราณวัตถุ โบราณสถาน เงินตรา เป็นต้น

การแบ่งช่วงประวัติศาสตร์ตามแบบสากลมีจุดมุ่งหมายหลักการแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่าง ๆ ให้เกิดความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า และเรื่องราวของมนุษย์ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายการแบ่งตามแบบสากลเป็น 2 สมัยนั้นก็คือ 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้งานจึงยังไม่มีหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรการศึกษา

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงแต่ละยุค

เรื่องราวของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์จึงอาศัยที่จัดการคิดวิเคราะห์ และการตีความหมายด้วยหลักทางวรรณคดีหรือว่าการค้นพบเครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องประดับที่ดังขึ้นจากผิวโลหะและครูกระดูกของมนุษย์ในสมัยก่อนคอน โดยปัจจุบันนี้มีการกำหนดสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในประเทศไทยนั้นมักจะมีการอาศัยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงแบบแผนการดำรงชีพและทางสังคมในยุคสมัยทางธรณีวิทยาสามารถนำมาใช้งาน ร่วมกันและเป็นการกำหนดยุคสมัยและจะแบ่งออกได้ดังนี้

1. ยุคหิน ผ่านมาประมาณ 1 หมื่นปีแล้วเป็นช่วงเวลาแรก ๆ ของมนุษย์ที่รู้จักการใช้เครื่องมือควานหินกะเทาะ ในระยะแรกเครื่องมือจะมีลักษณะที่ยาก โดยจะนำหินกรวดแม่น้ำมากระทบเพียงด้านเดียวและไม่ได้กะเทาะหมดทั้งก้อนตัวใหญ่ ๆ สำหรับงานขุดสับและสับสัตว์ในยุคหินเก่าการดำรงชีวิต  เลี้ยงสัตว์ป่าและหาของกินในป่าเป็นอาหาร

2. ยุคหินกลาง ผ่านมาประมาณ 6พันปี เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ยังทำเครื่องมือสำหรับการล่าสัตว์ด้วยหิน ประวัติศาสตร์มีความประนีประนอมมากยิ่งขึ้นและรู้จักการอยู่รวมกลุ่มเป็นสังคม 

3.ยุคหินใหม่ ผ่านมาประเมิน 4พัน ปีเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์นั้นทำเครื่องมือด้วยหินขัดปิ่นมันเรียบ หรือที่เรียกว่าขวานหินขัดใช้ สำหรับการตัดและการเฉือน หรือต่อด้านเพื่อใช้เป็นเครื่องมือขุดและถ่านมนุษย์หินในยุคใหม่นี้มีความเจริญมากกว่าทุกยุคก่อนรู้จักตั้งถิ่นฐานเป็นหลักเป็นแหล่งรู้จักการปลูกเพาะเลี้ยงสัตว์ และทำภาชนะเครื่องปั้นดินเผา 

ในทางประวัติศาสตร์ในสมัยโบราณตั้งแต่มีความเจริญของอารยธรรมโบราณและอารยธรรมกรีกโรมันจนกระทั่งสิ้นสุด ลงเมื่อกรุงโรมซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิถูกตีแตก โดยพวกอนารยชนในปี พ.ศ 1019 ซึ่งเรานั้นจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและการนำเอาแนวความคิดสมัยก่อนมาดัดแปลงให้อยู่ในยุคปัจจุบันจากสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ อย่างเช่น ภาชนะ เครื่องครัว อุปกรณ์ เป็นต้น

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> yktcx

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่หลายคนยังไม่รู้เกี่ยวกับการผลิต

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง เครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ร่วมกับเครื่องดื่มสุราและเมรัยที่มีแอลกอฮอล์ออกฤทธิ์ กดระบบประสาทส่วนกลางผู้ที่กินเหล้าหรือว่าดื่มสุราเข้าไปแล้ว ในปริมาณที่ไม่มากจะรู้สึกถึงความผ่อนคลายปลดปล่อยสมองไม่เครียดโล่ง เนื่องจากแอลกอฮอล์นี้ได้ไปกดจิตใต้สำนึก ให้คอยควบคุมตนเองเมื่อกินเข้าไปมาก ๆ ก็จะเข้าไปกดสมองบริเวณอื่น ๆ ทำให้เสียการทรงตัวพูดไม่ชัดจนกระทั่งหมดสติในที่สุด เครื่องดื่มชนิดนี้มีการผลิตและองค์ประกอบหลักหลายรวมถึงน้ำตาลเข้ามาร่วมอยู่ด้วยและเติม ยีสต์ (รากอย่างหนึ่งที่มีส่วนใหญ่เป็นเซลล์เดียว มีรูปร่างวงกลมและวงรีสามเหลี่ยมเหมือนกับมะนาวฝรั่งเป็นต้นส่วนใหญ่ มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยจะมีวิธีการแตกหน่อพบโดยทั่วไปในธรรมชาติ ใต้ดินน้ำส่วนต่าง ๆของพืชที่นั้นพบอยู่ในแมลง หรือว่ากระเพาะของสัตว์บางชนิด) ลงไปเพื่อให้ยีสต์นั้นได้กิน น้ำตาล (คือ คาร์โบไฮเดรตชนิดละลายน้ำโดยจะมีโซ่เล็กและมีรสหวานส่วนใหญ่จะใช้ประกอบ เกี่ยวกับอาหารด้วยธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนมีน้ำตาลที่หลายชนิด ที่จะเกิดขึ้นมาหลายแหล่งน้ำตาลที่เรียกง่าย ๆ ของนักวิทยาศาสตร์ได้ลองเอาไปผสมกับด่างทับทิม)   ที่อยู่ในวัตถุดิบและเปลี่ยนให้เป็นแอลกอฮอล์ ในทางเคมีน้ำแอลกอฮอล์ คือ ส่วนประกอบของอินทรีย์ที่อยู่ในหมู่ของไฮดรอกซิล หรือว่าอะตอมคาร์บอน (เป็นธาตุในตารางที่มีสัญลักษณ์เป็นตัว c และเลขของอะตอมเป็น 6 ธาตุของอโลหะที่มีอยู่มากมีวาเลน 4 และมีอีกหลายอัญรูปมันก็ คือเพชรกับแกรไฟ)  ของหมู่แอลคิลหรือหมู่ที่แทนที่สูตรทั่วไปของแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นั้นจะเป็นแบบอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน เป็นสารที่ประกอบไฮโดรคาร์บอนสายตรง 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่ของชื่อมาจากภาษาอารบิกคำว่า al-kohl ที่ชาวอาหรับนั้นเอาไว้เรียกเครื่องดื่มประเภทยาดองของมึนเมาชนิดต่าง  ๆ อย่างเช่น รัม บรั่มดี  วัสกี้  สาเก เบียร์ ไวน์องุ่น    เป็นต้น

มนุษย์นั้นผลิตแอลกอฮอล์ขึ้นมาเองเป็นครั้งแรก นั่นเกิดจากการหมักบ่มเมื่อเวลาที่ถึงผลไม้สุขมาก ๆ และหล่นลงจากต้นนำมาแช่ในน้ำเป็นเวลานานจะทำให้เกิดของเหลวข้น สามารถที่จะเอามาดื่มได้ทำให้ผู้ที่ดื่มนั้นรู้สึกกระชุ่มกระชวยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะแอลกอฮอล์มีหลายประเภทหลายชนิดเป็นอย่างมากตามน้ำหนักของโมเลกุล ที่ประกอบขึ้นมาอย่างเช่น เอทิลแอลกอฮอล์ เมทิลแอลกอฮอล์  โปรทิลแอลกอฮอล์  บิวทิลแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระบวนการหมัก

โดยทั่วไปเอทิล  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะผลิตได้ในกระบวนการหมักโดยเราจะใช้วัตถุดิบประเภทน้ำตาลกลูโคสเป็นสารตั้งต้น ในการเปลี่ยนโมเลกุลของน้ำตาลด้วยยีสต์จะเข้าสู่ระบบกระบวน การกลั่นโดยจะนำเอาเอทิลแอลกอฮอล์นี้ที่ได้ จากการหมักที่มีความดันของชั้นบรรยากาศให้ได้ออกมาเป็นแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์ สามารถที่จะนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทยาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงส่วนประกอบในการทำเครื่องสำอางและอาหารเครื่องดื่มต่าง ๆ รวมทั้งเป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมเป็นสารตั้งต้นอุตสาหกรรม และการสังเคราะห์เคมีพวกอีเทอร์    

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกแบ่งออกได้หลายประเภทตามส่วนประกอบของการผลิต คือ

whisky คือ สุราที่กลั่นมาจากข้าวชนิดใดชนิดหนึ่งจากหลากหลายชนิดก็ได้นำมารวมกัน และน้ำกลั่นให้มีดีกรีที่สูงมากจากนั้นนำมาเก็บกวาดในโถ เพื่อให้ได้สีกลิ่นรสชาติดีก่อนที่จะนำมาบรรจุขวดบางชนิดมีการนำเอามาปรุงแต่งสีกลิ่นลดอีกครั้ง เพื่อให้ได้มาตรฐานความนิยมของผู้บริโภคโดยทั่วไปแล้วประเภทใหญ่ ๆ จะมีการจำหน่ายก็ คือ มีการผลิตจากประเทศดัง ๆ อย่างเช่น ผลิตมาจาก สก็อตแลนด์ Island อเมริกาแคนาดา และนอกเหนือจากนี้ยังมี ประเทศไทย จีนอังกฤษ ญี่ปุ่น จะมีเอกลักษณ์เฉพาะกลิ่น และรสชาติที่แตกต่างกันออกไปจากสากล 

vodka เป็นเหล้าที่มีสีขาวบริสุทธิ์กลิ่นจะบางเบาแทบจะไม่รู้เลยว่ามัน คือ กลิ่นของวอดก้าที่มีต้นตำรับจากประเทศรัสเซียโปแลนด์สมัยก่อนจะมีความนิยมเป็นอย่างมาก รวมถึงการผลิตสมัยก่อนจะใช้ข้าวหรือว่ามันฝรั่งแล้วกันขึ้นมา ให้มีดีกรีที่สูงเพิ่มยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้กลิ่นนั้นน้อยที่สุดไม่ต้องการที่จะเก็บทั้งสิ้นเพราะว่า Vodka นั้นจะบรรจุขวดที่มีดีกรีประมาณ 40 ถึง 50 นาที

Brandy เป็นเหล้าที่เป็นที่ชื่นชมกันมากในชนชั้นกลาง ที่ได้จากการหมักองุ่นเป็นไวน์ชั้นดี จึงนำมากั้นเป็นบรั่นดี จากนั้นนำเอาไปบุ๋มให้ได้กลิ่นรถสีที่ดีมาก ๆ อีกขั้นหนึ่งมีจำหน่ายตามท้องตลาดโดยทั่วไป

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> yktcx

ท่องโลกจักรวาล หมู่ของดาวฤกษ์

ท่องโลกจักรวาล ดาวฤกษ์คือวัตถุทางท้องฟ้าที่เป็นก้อนของพลาสมาที่มีขนาดใหญ่อยู่ได้ด้วยแรงโน้มถ่วงอาศัยอยู่ใกล้โลกมากที่สุด   นั่นก็คือ ดวงอาทิตย์นั่นเอง   ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลกเราสามารถมองเห็นได้บนท้องฟ้าทั้งยามกลางวันและราตรี   เป็นดาวฤกษ์ที่โดดเด่นบนท้องฟ้ามากที่สุดลักษณะเป็นทรงกลมท้องฟ้าจะถูกจัดเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มดาวต่าง ๆ  และดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดได้รับตั้งชื่อ โดยเฉพาะของนักดาราศาสตร์ที่ทำบัญชีรายชื่อของดาวฤกษ์เพิ่มเติมขึ้นมามากมายเพื่อเป็นมาตรฐาน ดาวฤกษ์จะเป็นแสงได้เนื่องจากปฏิกิริยาของเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชั่น ที่เป็นแกนของกลุ่มดาวจะมีการปลดปล่อยของพลังงานภายในของตัวดาวแผ่รังสีออกไปสู่อวกาศ รวมทั้งธาตุเคมีเกือบทั้งหมด ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและหนักกว่าฮีเลียมที่กำเนิดมาจากดาวฤกษ์ทั้งหมด   อาจเกิดจากการสังเคราะห์ของนิวเคลียสของดาวฤกษ์ระหว่างที่ดาวนั้นมีชีวิตและคุณสมบัติของดาวฤกษ์มันก็คือ ความสว่าง และ การเคลื่อนที่ ในอวกาศของมวลดาวฤกษ์เป็นตัวกำหนดรักในลำดับวิวัฒนาการและชะตากรรมของบ้าน ดวงดาวทั้งหมด ท่องโลกจักรวาล  ส่วนคุณสมบัติอื่นของดาวฤกษ์นี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางการหมุนจากประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของดวงดาวแผนภาพคู่ลำดับระหว่างอุณหภูมิกับความสว่างของดาวฤกษ์ จำนวนมากมายรู้จักกันในชื่อของ   ไดอะแกรมของแฮร์ทสชปรุง-รัสเซลล์       ส่วนภายในของดาวฤกษ์นั้นจะนำพลังงานออกมาจากแกนผ่านกระบวนการเเผ่รังสีความร้อนประกบกันรวมถึงความดันภาย ในดาวฤกษ์เพื่อป้องกันมิให้ยุบตัวลงไปจากแรงโน้มถ่วงของตัวมันเองเดานี้จะร้อนธาตุที่หนักมาแกงหรือในเปลือกกรอบแกนของดาว

ท่องโลกจักรวาล

ท่องโลกจักรวาล เปิดประสบการณ์ใหม่

ท่องโลกจักรวาล  ระบบของดาวคู่เป็นระบบรายดาวประกอบด้วยดาวฤกษ์ 2 ดวง หรือมากกว่านั้นซึ่งยึดเหนี่ยวกันเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง ส่วนใหญ่จะโคจรรอบกันในวงจรที่เสถียรดาวฤกษ์ในระบบดาวดังกล่าว 2 ดาว มีโคจรมาใกล้กันมากเกินไปทำให้เกิดปฏิกิริยาแรงโน้มถ่วงระหว่างดาวฤกษ์อาจส่งผลกระทบ ต่อวิวัฒนาการที่ทำให้เกิดประโยชน์ซึ่งการปฏิสัมพันธ์ในร่างกายและภาชนะทำให้เกิดออร่าแพร่แสงวงจรกระทบ 

ท่องโลกจักรวาล

จากการสังเกตมีความสำคัญอย่างต่อเนื่องทางอารยธรรมต่าง ๆ ที่ทั่วโลกได้ตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่อดีตกาล เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาและองค์ประกอบสำคัญหลักของอากาศการเดินเรือ รวมถึงการกำหนดทิศทาง ท่องโลกจักรวาล ตามนักดาราศาสตร์ยุคของโบราณมีความเชื่อกันว่าดาวฤกษ์อยู่นิ่งกับที่บนทรงกลมตะวันไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทำให้นักดาราศาสตร์จัดกลุ่มดาวฤกษ์เข้าด้วยกันเป็นกลุ่มดาวต่าง ๆ ดวงดาวเหล่านี้ ในการตรวจติดตามการเคลื่อนไหวของดวงดาวรวมถึงเส้นทางของการเคลื่อนย้ายดวงอาทิตย์เมื่อมีเปรียบเทียบของกลุ่มดาวฤกษ์ที่อยู่เบื้องหลัง และเส้นขอบฟ้านำมาใช้การกำหนดปฏิทินสุริยคติที่สามารถใช้เพื่อกำหนดกิจวัตรในการทำเกษตร  ใช้กันอยู่แพร่หลายในโลกของปัจจุบันโดยมีการตั้งอยู่บนพื้นฐานของมุมแกนมุมของรูปโดยเทียบกับดวงดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือพระอาทิตย์

ท่องโลกจักรวาล

การยุบตัวเมื่อถุงขั้นดาวฤกษ์มวลปานกลางซึ่งมีวิวัฒนาการและสกัดพื้นผิวชั้นนอกออกเป็นเนบิวราดาวิเคราะห์เป็นสิ่งที่เหลือจากชั้นบรรยากาศชั้นนอกที่ลดรอยกระจายออกไปวันที่น้อยกว่า 1.4 เท่า

ของมวลดวงอาทิตย์ มันจะยุบตัวลงกลายเป็นวัตถุที่มีค่อนข้างขนาดเล็กซึ่งไม่มีมวลที่จะมีแรงกดดันเกิดขึ้นไปมากกว่านี้มีอีกหรือที่เรารู้จักกันว่า  เป็นดาวแคระขาว ในดาวฤกษ์ที่มีดาวขนาดใหญ่ปฏิกิริยาฟิวชั่นยังคงดำเนินต่อไปเมื่อถึงแกนกลางของเด็กที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นจนทำให้ไม่สามารถรับรองโดยมวลมหาศาล ของตัวมันเองแกนกลางนี้จะยุบตัวลงอย่างรวดเร็ว ท่องโลกจักรวาล ทำให้อิเล็กตรอนเข้าไปอยู่ในโปรตรอนเกิดนิวตรอน และนิวตริโน ในการสลายให้เกิดอนุภาคผูกพันหรือการจับยึดอีเล็กตรอนคลื่นกระแทกอันเกิดจากการยุบตัวกะทันหันทำให้ส่วนที่เหลือของดาวฤกษ์ระเบิดออก เป็นซุปเปอร์โนวาจนกระทั่งมีความสว่างมากเสียจนแสงสว่างของมันบดบังแสงของดาวฤกษ์ทั้งหมดในดาราจักร

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่คลิก>>> ozppp

ท่องเที่ยว ภาคใต้แบบสุดเหวี่ยง

ท่องเที่ยว ภาคนั้นเป็นภาคที่เป็นอีกหนึ่งภูมิพื้นที่ที่มีแหล่งการท่องเที่ยวสวยมากโดยเฉพาะในเรื่องของทะเล ที่เราเห็นตามรีววิวหรือว่าสื่อโซเซียวการท่องเที่ยวต่างวันนนี้เรามาดูกันว่าจะมีท่องเที่ยวแบบไหนที่ที่เสน่ห์เฉาพะตัวของภาคใต้

ท่องเที่ยว

แหลมพรมเทพ หากที่ได้มีโอกาสไปภาคใต้ต้องมีสักครั้งแหละที่จะแวะเที่ยวหรือว่าถ่ายรูปเช็คอินสถานที่แห่งนี้เพราะนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะด้วยความที่เป็นธรรมชาติ การท่องเที่ยวแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ยังไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่ ตามแบบวฉบับการท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ต  แหลมพรมเทพจัดเป็นอันดับหนึ่งที่เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ ตั้งอยู่ที่สูงที่สุดของเกาะของภูเก็ต

ห่างจากตัวเมืองประมาณ 19 กิโลเมตร   มีลักษณะที่เป็นโค้งไล่ระดับทอดตัวสู่ท้องทะเล ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อย่างต้นมะพร้าว กับ ต้นตาล  ท่องเที่ยว  สอดแทรกด้วยใบหญ้าที่ถูกใบพริวทำให้สัมผัสการเข้าถึงได้ง่าย จุดที่โดนเด่นที่สุดนั้นเป็นช่วงเวลาพระอาทิตย์นั้นกำลงัจะตกดิน เป็นบรรยากาศที่สุดจะโรแมนติกมาก หากว่ามาเที่ยวในวันที่อากาศที่ดีนั้น ท้องฟ้าจะเปิด มีเมฆตน้อย

ท่องเที่ยว จุดชมวิวที่สวยที่สุด

ท่องเที่ยว หากมาเที่ยวในช่วงฤดูที่ร้อนมีทุ่งหญ้าสีทองขึ้นปกคลุมมีทุ่งหญ้าสวยงามมาก  ก่อนที่การเดินทางนั้นจะถึงแหลมพรมเทพนั้นจะผ่านหาดราไวย์แวะชมวิวทิวทัศน์ ที่หาดราไวย์ได้ที่นั้นจะมีการบริการที่ด้านเครื่องดื่มอาหาร พร้อมกับการรับประทานอาหารเย็น กับการรับลมทะเล โดยจะอยู่ห่างจากทางขึ้นไปชมวิวเพียงประมาร 695 เมตร  นอกจากมานักท่องเที่ยวจะมาชมความสวยทางธรรมชาติสวยงามของพระอาทิตย์ตกแล้วนั้น อีกหนึ่งความสนใจ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 50 ปี  ท่องเที่ยว ทั้งนี้ประภาคารยังเป็นเครื่องหมาย เนื่องจากทางจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นจังหวัดหนึ่งในศูนย์กลางของเส้นทางคมนาคม สิ่งที่พร้อมอำนวยความสะดวกที่นักท่องเที่ยวเป็นกังวลในเรื่องของการจอดรถ โดยสถานที่ท่องเที่ยวนั้นรับรองสถานที่จอดรถไว้อย่างดี พร้อมกับร้านอาหาร เครื่องดื่ม คอยให้บริการ

 ทั้งนี้แหลมพรมเทพนั้นยังถูกใช้เป็นตำแหน่งที่อ้างอิงไปถึงการทำรายงานเวลาพระอาทิตย์ตกแล้ว ยังมีชื่อเสียงในเรื่องจุดชมวิวที่โดดเด่นแล้ว บางคนก็ยังบอกกันว่าเป็นที่ชมวิวที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลย หากได้ยืนมองไปยังท้องทะเลด้านหน้า เยื้องไปทางด้านซ้ายจะเห็นเกาะแก้วน้อย และเกาะแก้วใหญ่ และ ทางด้านขวานั้นจะมองเห็น เกาะมัน เป็นจุดชมวิวสถานีรถไฟฟ้าพลังงานหลวงทดแทน  และหาดในหาน  ตั้งอยู่ห่างออกไปไม่ไกล ในช่วงยามเย็นนั้นฟ้าเปิดรพะอาทิตย์นั้นค่อย ๆ ต่ำลง   ท้องทะเลจะเปลี่ยนเป็นสีทองทั้งทะเลในชั่วขณะ ประอกบด้วยสายลมโบกโบยคลื่นลูกแล้วซัดสาดเข้าฝั่ง  ในช่วงฤดูร้อน และฤดูหนาวนั้น ต้นหญ้าจะค่อยเป็นสีเขียว  ภาพความงวดงามแห่งนั้นไม่สามารถที่จะอธิบายได้หมด เท่ากับการได้เดินมาเที่ยวได้ด้วยตัวเอง  

รวมถึงการเล่าบอกต่อปากแล้วนั้น ท่องเที่ยว ในช่วงเวลาที่ประทับใจซึ่งเกิดขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้นั้น สร้างแรงดึงดูดเป็นอย่างมาก

หลายตาจากทั่วสารทิศที่ได้เดินทางเจข้ามาเยี่ยมชม  ในช่วงที่เป็นจะเต็มไปด้วยรถยนต์ นักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะลำบากในการเดินทาง จากล้านหน้าประภาคารนั้นสามารถเดินลงไปทางด้านทิศตะวันตกจะพบกับกำแพงหินที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางที่ยาวแสดงขอบเขตของจุดที่ชมวิว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นนิยมมานั่งชมพระทิตย์ตกที่ข้างกำแพงนี้  

หากเดินไปตามแนวกำแพงนี้ไปสู่ด้านทิศใต้จะพบกับช่องที่เปิดเล็ก ๆ ที่สามารถเดินไปสุ่จุดปลายของแหลมพรมเทพ  เป็นที่ตากล้องกล้องส่วนมากชื่นชอบเพราะเป็นที่ถ่ายภาพออกมาสวยมาก ๆ  ส่วนใครที่อยากตกปลานั้นก็สามารถนำอุปกรณ์มาตกปลาเองได้ที่โขนหินเล็ก ๆ ozppp

สุขภาพ อัพเดต ข่าวสดใหม่ล่าสุด

อัพเดต สุขภาพ ข่าวสดใหม่ล่าสุด ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เอาใจสายคนรักการดูแลสุขภาพ พร้อมอัพเดทสัญญาณเตือนภัย ด้านสุขภาพที่ควรรู้ เราไปดูกันดีกว่าว่า วันนี้ จะมีข่าวสาร การอัพเดทด้านสุขภาพ เรื่องไหนที่คุณควรรู้กันบ้างนั้น ไปดูกันเลย !!

สุขภาพ

ข่าวสาร สุขภาพ วันนี้ เกี่ยวกับเรื่องของ “วัคซีนภูมิแพ้” ที่ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีได้มากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ป่วยที่เป็น โรคภูมิแพ้แล้ว ในการรักษากับผู้ป่วย ที่มีหลากหลายวิธีแล้ว และการมีวัคซีนเพื่อรักษา โรคภูมิแพ้ ถือว่าเป็นข่าวดี เพราะวัคซีนตัวนี้ ที่กำลังจะนำเข้ามาใช้รักษา ผู้ป่วยโรคนี้ จะสามารถช่วยในการ ลดอาการที่เป็นลงได้ ที่ไม่ว่าจะเป็นอาการของ ผู้ป่วยที่พบว่ามีอาการรุ่นแรง ไปจนถึงรุ่นแรงมาก ทำให้ไม่ต้องรักษาโดยกินยา หรือต้องอาศัยการพ้นยา ไปตลอด และมีโอกาสที่จะหายขาดเป็นปกติได้มากกว่า การทานยารักษาได้อีกด้วย สำหรับใครที่สนใจวัคซีน รักษาโรคภูมิแพ้ตัวนี้ แต่ยังลังเล เพราะยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถรักษา ให้หายขาดได้จริง แนะนำให้ท่านลองมาอ่านข้อมูล รายละเอียดของตัววัคซีน เพื่อทำความเข้าใจกันก่อนโดยสามารถเข้ามสอบถาม จาก พญ.สิริรักษ์ กาญจนธีระพงค์ กุมาร ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกันวิทยา จากโรงพยาบาลนวเวช

สุขภาพ
 • วัคซีน รักษาโรคภูมิแพ้คืออะไร?

วัคซีน รักษาโรคภูมิแพ้ (Allergen Immunotherapy) คือการผลิต โดยใช้สารสกัด จากสารก่อภูมิแพ้ ที่แพ้มาเพื่อให้กลับเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วย เพิ่มขึ้นทีละน้อย ๆ เพื่อให้ร่างกายของผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ สามารถสร้างภูมิต้านทาน ในร่างกายขึ้นมาใหม่ ต่อสิ่งที่ทำให้แพ้ แต่วัคซีนภูมิแพ้นี้นั้น จะไม่เหมือนกับวัคซีน ที่เราใช้ฉีดรักษาในวัยเด็ก เพราะวัคซีนที่ฉีดในวัยเด็ก ฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรค เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันบาดทะยัก ไอกรน คอตีบ ส่วนวัคซีนภูมิแพ้ตัวใหม่นี้ จะไม่ได้ฉีดเพื่อป้องกันโรค แต่ฉีดเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะ

 • วัคซีน รักษาโรคภูมิแพ้เหมาะกับใคร?

สำหรับวัคซีน รักษาดรคภูมิแพ้ตัวนี้ จะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคโพรงจมูก และเยื่อบุตาอักเสบ จากอาการภูมิแพ้ (Allergic Rhinoconjunctivitis) เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยในโรคหอบหืด จากอาการของโรคภูมิแพ้ (Allergic asthma) และโรคผื่นผิวหนังอักเสบ จากอาการภูมิแพ้ (Atopic Dermatitis) ที่ใช้รักษาอาการ ด้วยการทานยารักษา อาการหลายชนิดแล้ว แต่ก็ยังไม่ดีขึ้น หรืออาจจะดี แต่ไม่ช่วยให้รักษาหายในอานาคต สำหรับผู้ป่วยที่ไม่อยากต้อง รักษาด้วยการทานยา หรือพ้นยา เป็นระยะเวลานาน และมีอาการข้างเคียง และเกิดผลเสียต่อ สุขภาพ จากการใช้ยา แนะนำว่าการฉีดวัคซีนตัวนี้ ก็เหมาะเป็นอย่างมาก และเป็นทางเลือกที่เห็นผลมากกว่า

 • วัคซีน รักษาโรคภูมิแพ้ มีวิธีรักษากี่แบบ?

ก่อนอื่นที่ท่านควรทราบ ก็คือการให้วัคซีนจะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ การฉีดเข้าใต้ผิวหนังของผู้ป่วย (Subcutaneous) และการอมยาใต้ลิ้นของผู้ป่วย (Sublingual) โดยที่ผู้ป่วยดังกล่าว จะต้องได้รับการวินิสัย เพื่อทราบสาเหตุการแพ้ อย่างเฉพาะเจาะจง ในผู้ป่วยแต่ละคนก่อน ที่จะมีอาการไม่เหมือนกัน แม้จะเป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกัน ด้วยการตรวจวิธี SPT หรือ Blood Test for Specific IgE เพื่อพิจารณาทางเลือก สำหรับการรักษา และการใช้สารสกัดจาก สารก่อภูมิแพ้ได้ตรง กับสาเหตุที่ต้องรักษาโดยตรง หลังจากนั้นเลือกวิธีการ รูปแบบการรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย โดยพิจารณาการเลือกวิธีรักษา ตามสาเหตุที่แพ้ ช่วงอายุ และความเหมาะสม เช่น ชนิดอมใต้ลิ้น จะสามารถใช้ได้ในผู้ป่วยแพ้ ไรฝุ่นที่จะมีช่วงอายุ 12 ปี ขึ้นไป เนื่องจากว่าต้องอาศัย ความร่วมมือกับผู้ป่วยในวัยนี้ ค่อนข้างมาก

ประโยชน์ของวัคซีน รักษาโรคภูมิแพ้

 • เป็นการรักษาที่ตรงจุด และกลไกของการรักษาโรคโดยตรง
 • ผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อวัคซีน และเข้ารับการฉีดรักษาอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้น และมีโอกาสหายขาดได้ 100%
 • ช่วยให้ผู้ป่วยลดปรอมาณ ในการทานยา หรือพ้นยา ได้มากขึ้น
 • อาจช่วยป้องกัน ผู้ป่วยที่อาจจมูกอักเสบ จากอาการภูมิแพ้ ไม่ให้ดำเนินโรคต่อ และกลายเป็นโรคหืด
 • อาจป้องกันการแพ้สารใหม่ เพิ่มเติมในอนาคต

อย่าลืมหันมาดูแล สุขภาพ กันด้วยนะคะ ติดตามข่าวสาร การอัพเดทสดใหม่ ทุกวันได้ที่ >> ozppp

เกมออนไลน์

Superslot คืออะไร?

Superslot คือเกมออนไลน์ที่ได้รวบรวมเกมที่เป็นรูปแบบแนวเกมอนิเมชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา ที่สามารถเล่นได้ผ่านมือถือ และเว็บไซต์ออนไลน์ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นก็สามารถเล่นได้ เกมสล็อตออนไลน์ของเว็บไซต์ Superslott ที่จะพาคุณเข้าไปสู่โลกแห่งความสนุก ที่จะทำให้คุณได้ตื่นตาตื่นใจอย่างที่ไม่มีสิ้นสุด เกมสล็อตออนไลน์ยังเป็นเกมที่เล่นง่าย แถมยังทำเงินได้จริง และให้คุณได้มากกว่าที่เคยให้มา ด้วยโบนัสฟรีที่เราแจกให้ไม่อั้น เพื่อเอาใจลูกค้าทุกท่าน และตอบโจทย์กับทุกความต้องการที่คุณไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอน ทีมงานของเว็บไซต์เรายังได้พัฒนารูปแบบเกมให้ดูทันสมัย และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เล่นไม่เกิดความน่าเบื่อ หรือจำเจจนเกินไป และด้วยความที่เกม Superslot ในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายแนว ไม่ว่าจะเป็นแนวอนิเมชั่น แนวบู้แอคชั่น หรือแม้แต่แนวผจญภัย เรารวบรวมและยกทัพมาไว้ให้คุณแล้วที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

เกมสล็อตออนไลน์ได้เงินจริงที่ไม่ว่าจะเป็นแนวแอคชั่นต่อสู้ หรือจะเป็นสล็อตออนไลน์แนวน่ารักๆสไตล์เจ้าหญิงเจ้าชายแห่งเทพนิยาย ก็รับรองว่าเล่นได้ทั้งวันไม่มีเบื่อ อีกทั้งเว็บสล็อตออนไลน์ที่ดีที่สุดอย่าง Superslott ก็ยังให้คุณได้เล่นเกมซูปเปอร์สล็อตฟรี โดยเราได้จัดทำระบบทดลองเล่นเกมสล็อตแบบฟรีๆ ให้ผู้เล่นทุกท่านได้ทดลองเล่นกันอย่างจุใจไปเลย

และสำหรับตัวเกมยิงปลาออนไลน์ของเราก็จัดมาให้หลากหลายแนว ที่บอกได้เลยว่าระบบการทำงานที่มีความเสถียรภาพอย่างมาก เล่นได้ชนิดที่แบบว่าไม่มีคำว่าสะดุดแม้แต่นิดเดียว เล่นเกมสล็อตออนไลน์ Superslot ได้อย่างรวดเร็ว ง่าย สะดวกสบาย ด้วยระบบการเติมเงินที่มีธนาคารให้เลือกทำธุรกรรมหลากหลาย และเป็นระบบอัตโนมัติให้สามารถเติมเงิน-ถอนเงิน ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย100% ที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ทำอะไร เมื่อไหร่ ก็สามารถเล่นได้อย่างสบายใจ

Superslot เครดิตฟรี สมัครใหม่ถอนได้ไม่อั้น

 โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่ แค่เพียงท่านทำการสมัครสมาชิกก็รับไปเลย 50% ที่สามารถเล่นผ่านมือถือได้ทุกที่ และเว็บเราได้คัดสรรเลือกเอาเกม Superslot ที่ได้รับความนิยมจากค่ายเกมสล็อตที่ดีที่สุด ที่มีแจกรางวัลโบนัส รวมถึงแจ็คพอตแตกบ่อยที่สุด และเลือกเอาเกมที่ท่านจะมีโอกาสชนะสูงที่สุด เกมสล็อตออนไลน์ เว็บSuperslott ที่กำลังเป็นที่นิยมที่สุดในปี 2021

เพราะเรารวบรวมเกมใหม่ยอดนิยมที่มีเกมหลาหกหลายรูปแบบที่ให้ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้ตามความชอบได้เลย เรายังขอการันตีว่าเล่นได้จ่ายให้จริง ไม่โกงผู้เล่นแน่นอน มีระบบตรวจเช็คได้ เพราะเราคือเว็บใหญ่จ่ายจริง และจ่ายให้ไม่อั้น ลูกค้าสามารถดูได้จากการรีวิวบนเพจเฟสบุค หรือคอมเม้นเว็บไซต์ได้เลย ด้วยระบบทำรายการทางการเงินที่รวดเร็ว และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Superslot เครดิตฟรี สำหรับท่านที่สมัครใหม่วันนี้รับทันที 50% และในรูปแบบเกมสล็อตออนไลน์จากค่ายเด็ดค่ายดังที่ไม่ว่าจะเป็น JILI , PG Slot , Live22 , Slot XO , ask me bet , evo play , KAGA , XIN Gaming และอื่นๆอีกมากมายหลายค่าย เป็นเกมส์ Casino ที่ผู้เล่นหลายท่านชื่นชอบเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเกม Superslot ที่เล่นง่าย หากท่านรู้เคล็ดลับ และเทคนิคในการเล่นแล้ว ก็สามารถเล่นได้ และยังเป็นอีกช่องทางการหารายได้เสริมได้ง่ายๆ ไม่ต้องลงทุนเยอะ และเกมสล็อตออนไลน์จากเว็บ Superslott ยังเป็นเกมที่นักเสี่ยงโชคได้เปรียบเจ้ามือมากๆเลยทีเดียว เพราะมีการแจกเครดิตฟรี และยังให้รางวัลแจ็คพอตแตกบ่อยแตกเยอะได้โชคก้อนหล่นทับกลับบ้านได้อย่างง่ายดาย ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ พร้อมทั้งโปรโมชั่น และสิทธิ์พิเศษอีกมากมาย พร้อมทั้งบริการที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านทุกวันไม่มีวันหยุด กับทีมงานคุณภาพกว่าร้อยชีวิต เล่นเกมสล็อตออนไลน์กับเว็บหลัก เว็บใหญ่จ่ายจริงได้แล้ววันนี้ สนใจสมัครสมาชิก หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ไลน์ @sps168 ( มีเครื่องหมายแอดด้วยนะค่ะ )

สล็อตออนไลน์เล่นได้เงินจริง

Jili Slot สล็อตออนไลน์เล่นได้เงินจริง

Jili Slot สล็อตออนไลน์ กับเว็บเกมใหม่ล่าสุดกับ superslott อยู่ที่ไหนก็สามารถเล่น JILI ได้พร้อมสนุกได้ทุกที่ ทุกเวลา อยากรู้ว่าเด็ดแค่ไหน ต้องเข้ามาลองเล่นกับเรา เพราะนอกจากจะมีค่ายเกมสุดมันส์ อย่างค่าย JILI แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายค่าย ที่มีครบพร้อมจบในที่เดียว สมัครสมาชิกวันนี้กับเรา พร้อมรับไปเลยฟรี โบนัส50% ไปเลย และยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายรอคุณอยู่

Jili Slot แนะนำเกมน่าเล่น

ในปัจจุบันทางค่ายมีผลงานออกมาแล้วหลายเกมด้วยกัน ซึ่งแต่ละเกมก็ต้องบอกว่ามีความโดดเด่นอย่างมาก และถึงแม้ว่าจะพึ่งเปิดตัวมาได้ไม่นาน แต่ว่าตัวเกมสล็อตของค่าย Jili Slot ก็มีเสียงตอบมากมาย จนเกมได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ซึ่งวันนี้เราก็ได้หยิบยกเอาเกมสล็อตของค่ายนี้ มารีวิวให้เพื่อนๆได้ทราบกัน ดังนี้

 1. Royal Fishing

เป็นเกมที่มีผู้เล่นสนใจ และได้รับความนิยมอย่างมาก ตัวเกมค่อนข้างที่จะต่างจากค่ายอื่นไปบ้าง ตรงที่จะมีห้องVIP สำหรับผู้เล่น ที่ชอบคนเป็นส่วนตัว และชอบเล่นคนเดียว ไม่ต้องไปยิงกันยิงกับคนอื่น แต่ว่าอัตราการเดิมพันค่อนข้างจะสูงนิดหนึ่ง สำหรับห้อง VIP ความน่าสนใจของเกมนี้คือ ฟีเจอร์มังกรพ่นไฟ ที่เป็นการเรียกอุกกาบาดลงมาเพื่อสังหารเหล้าปลาทั้งหมด

เกมยิงปลาเกมนี้ ยังมาพร้อมกับกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้ผู้เล่นสามารถร่วมสนุก และชิงเงินรางวัลได้หลายทางด้วยกัน สำหรับเกมนี้นอกจากจะมีรางวัลใหญ่มากมายอยู่ในเกมแล้ว ตัวเกมก็ยังมีการแจกรางวัลพิเศษ เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาใจแฟนเกมยิงปลาโดยเฉพาะ ซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยน และเพิ่มความสนุกในรูปแบบเกมใหม่ๆ ให้อยู่ตลอดทั้งเดือน ส่วนความน่าสนใจคือตัวเกม เกมนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่สำหรับเกมยิงปลา นั่นก็คือรูปแบบที่มีความแปลกใหม่ อีกทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่มักจะไม่ค่อยมีสำหรับเกมประเภทนี้

 • Bom Bing Fishing

อีกหนึ่งเกมที่ทำผลงานออกมาแล้วประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จนมีเหล่าแฟนเกมยิงปลาหลายท่านสนใจกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีรูปแบบของฟีเจอร์ที่คล้ายกันกับเกมอื่นๆ ภายในค่าย แต่สิ่งที่แตกต่าง และโดดเด่นคือ เรื่องของกราฟฟิก เพราะตัวเกมทำออกมาแล้วได้รูปแบบที่เป็นของแนวการ์ตูนมากที่สุด แถมยังน่าเล่นมากๆ มองแล้วมีความสบายตา ด้วยสีสันที่สดใสมากๆ และอัตราการจ่ายยังสูงอีกด้วย ถือว่าห้ามพลาดเลยสำหรับเกมยิงปลาเกมนี้

ในส่วนของอัตราการจ่ายเงินก็มีหลายแบบ มีปลาหลากหลายสายพันธุ์ให้คุณได้เลือกยิง แถมยังสามารถลุ้นรับรางวัลจากปูแจกโชคที่มีการสุ่มจ่ายเงินรางวัลมากถึง 1,200 เท่า และสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบการยิงปลา เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่พลาดไม่ได้อย่างแน่นอน

 • Jackpot Fishing

ตามชื่อของเกมเลย เพราะเกมนี้มีจุดเด่นในเรื่องของแจ็คพอต ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นรางวัลสูงสุดของเกมเลยก็ว่าได้สำหรับรางวัลนี้ ทั้งนี้ในส่วนของการจ่ายรางวัลของแจ็คพอตจะมาก หรือจะน้อย ก็จะขึ้นอยู่กับเงินเดิมพันรวมของผู้เล่นทั้งหมด ก็จะคล้ายกันกับการจ่ายแจ็คพอตของเกมนั้นแหละ แต่ต่างกันตรงที่ผู้เล่นรู้ได้ว่าต้องยิงปลาตัวไหนถึงจะได้แจ็คพอต ซึ่งมันเลยทำให้เกมนี้มีความน่าสนใจ

และน่าเล่นมากๆเลย เกมยิงปลามีฟีเจอร์เป็นลักษณะแจ็คพอต และได้ถูกพัฒนาโดย Jili Slot เป็นค่ายเกมที่พัฒนา และสร้างสรรค์เกมยิงปลาน่าเล่นออกมาแล้วมากมาย หลายเกมที่ทางค่ายทำออกมาได้อย่างโดดเด่น ไม่ซ้ำกันเลย โดยเฉพาะเกมนี้ ที่ตัวเกมจะเน้นไปในเรื่องของรางวัลแจ็คพอต  รูปแบบการจ่ายที่ผู้เล่นสามารถรับรางวัลแจ็คพอตก้อนใหญ่ และฟีเจอร์ภายในก็ทำออกมาได้น่าสนใจอย่างมาก และผู้เล่นสามารถลุ้นรับรางวัลได้ถึง 3 ระดับด้วยกัน หากเดิมพันตามเงื่อนไขของเกม

อย่าพลาดเกมสล็อตจากค่ายใหม่อย่างค่าย Jili Slot และยังมีอีกหลากหลายค่ายเกมให้คุณได้เลือกเล่นอีกมากมายจากเรา สมัครสมาชิกที่ superslott.com พร้อมรับสิทธิ์พิเศษดีๆอีกมากมาย